Sistem Tarayıcınızı Tanıyamadı Sitede Sorun Yaşayabilirsiniz!!! Lütfen Bu Durumu Site Yönetimine Bildirin
Sendikal Mücadele ve Sendikaların Yeniden İnşası Sendikal Mücadele ve Sendikaların Yeniden İnşası Son yıllarda, sendikalardan söz edildiğinde en çok gündeme gelen konuların başında; mevcut sendikaların ihtiyaca yanıt vermediği, dolayısıyla “sendikala
Şuan Eregli78 de8 Kişi Online Dosya Yükle
ANASAYFA SOHBET FORUM HABERLER EMEK YAZILARI KÖŞE YAZARLARI FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR ZİYARETÇİ DEFTERİ
 
 
CANLI DESTEK
eregli78.com DUYURU : (eregli78.com@windowslive.com)Adresine tüm dostlarımızdan haber,resim,belge vb. göndermelerini bekliyoruz -
» Emek Yazıları
[ ] [B] [E] [K] [R] [S] [Ü]
Emek Yazıları
   Emek Yazıları (10)
» Sendikal Mücadele ve Sendikaların Yeniden İnşası
 
    Sendikal Mücadele ve Sendikaların Yeniden İnşası
 
Son yıllarda, sendikalardan söz edildiğinde en çok gündeme gelen konuların başında; mevcut sendikaların ihtiyaca yanıt vermediği, dolayısıyla “sendikaların yeniden inşa edilmesi” gerektiği gelmektedir. Burada sözü edilen, elbette, mevcut sendikal yapının, işçileri sermaye güçleri karşısına organize bir biçimde dikememesi; dolayısıyla sendikaların varlık nedeninin tartışılır hale gelmesidir.

Bugün; emek mücadelesi, sınıf kaygısı duyan hiç kimse; sendikaların başarılı olduğunu, üstüne düşeni yaptığını söyleyememektedir. Tersine, bugün sendikaların rolü için ortak görüş; mevcut sendikaların, rollerini, işçileri, patronlar ve hükümetlerin isteklerine ikna etmeye indirgedikleri (bir tür uzlaştırıcı, iki taraf arasında arabulucu gibi davrandıkları) biçimindedir. Ama öte yandan, sendika yöneticileri de, işçilerin sendikaların etrafında yeterince birleşmediğinden yakınmaktadır. Ve genellikle de; işçiler sendikacıları; mücadeleyi örgütlemekten kaçınmakla, patronlar ve hükümetlerle uzlaşmayı ana tutum olarak benimsemekle eleştirirken, sendikacılar da; “İşçiler mücadele etmek istiyor da, biz mi önüne geçiyoruz?” türünden demagojik karşı iddialar öne sürmektedir. Bu tartışmalar yıllardır sürmektedir ve bu süreçte sendikaların etkinliği giderek azalmakta, üye sayıları hızla düşmekte; özelleştirme ve taşeronlaştırma doğrultusunda atılan her adım, sendikal yapılardan birkaç tuğla daha düşürmeye devam etmektedir.

Bu, sendikal alandaki tablonun yarısıdır. Öteki yarısı ise, daha farklıdır. Bu yarıda; sınıfın genç kesimi vardır. Ve bu yarıdan söz edildiğinde, ülkenin birçok bölgesine yayılan işletmeler ve daha çok da organize sanayi bölgelerinde ortaya çıkan işçi mücadelelerinden söz etmiş oluruz.

Bu işletmelerde ve sanayi havzalarında işçiler; irili ufaklı sayısız direniş ve çeşitli mücadele biçimleriyle, bazen toplu işten çıkarmalara, bazen sigortasız çalışmaya, bazen keyfi uygulamalara, bazen iş kazalarına, vb. karşı mücadele etmektedir. Çoğu zaman da bu mücadeleler, şu veya bu taleple sınırlı kalmayıp, o işyerindeki işçilerin “sendikalaşma mücadelesi”yle birleşip ilerlemektedir. Bu çok sayıdaki mücadelenin pek azı ülke çapında gündeme gelebilirken, yine pek azı başarıyla sonuçlanarak, sendikalaşma amacına ulaşmakta; çok büyük bir çoğunluğu ise, ya patronların manevralarıyla yenilmekte, ya sendikalaşmayla ilgili patron yanlısı yasalara çarpmakta ya da sendikal bürokrasinin işçilere sahip çıkmaması gibi nedenlerle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Ama bu başarısızlıklar bile, mücadelelerin yeniden yeniden; bazen daha önce birkaç kez yenilmiş işyerlerinde bile, ortaya çıkmasını engelleyememektedir.

Yine bu tablonun bu yanında; sosyal güvenliğin Genel Sağlık Sigortası yasası yoluyla çökertilmesi amaçlı “reform”a karşı mücadelenin genellikle kamu emekçileri merkezli olarak sürdüğünü ve az çok faaliyet sürdürülen üretim ve hizmet birimlerinde mücadelenin geniş yığınları kapsayacak belirtiler göstererek ilerlediğini görmek gerekir1. Bu yaygın ve genellikle birbirinden bağımsız mücadelelere, özelleştirmeye karşı mücadelenin, zaman zaman yükselen zaman zaman alçalan bir tempoda da olsa, bir yandan yenilgilerle, öte yandan hükümete geri adım attıran kısmi başarılarla, ama teslim olmadan sürdüğünü eklemeliyiz.“SENDİKALARIN YENİDEN İNŞASI”NDAN NE ANLIYORUZ?

Bir yanda sınıfın küçük bir bölümünü çatıları altına toplamış (yüzde 8’ini), ama bu üyelerini bile muhafazada güçlük çeken sendikalar vardır. Öte yanda ise, yüz binlerce işçi sendikalı olmak için uğraşmakta; kimi zaman bu amaçla işini kaybetmeyi bile göze alan eylemlere girişmektedirler.

Bu, elbette çelişik bir tablodur ve olup bitenleri anlamak da öyle kolay değildir.

İlk bakışta sorunun çözümü kolay görünür: Sendikalar gider, zaten sendikalaşmak isteyen işçileri üye yapar ve işçiler de sendikalı olmuş olur!

Ama gerçekte böyle olamamaktadır. Çünkü; ne sendikal bürokrasinin yönetiminde ve uzlaşmacı bir sendikacılık kültürü üstünde oluşan sendikaların bu işyerlerinin zorluklarını aşacak etkinlikte bir faaliyet yürütmesi mümkün olmakta2, ne de sendikalaşmak isteyen işçiler “hadi üye ol” dendiği zaman koşarak üye olabilmektedir. Çünkü; işçiler sendikalaşmak istiyor, ama üye olacağı sendikaya da güvenmek istiyor; en azından sendikal hakkını yasal olarak elde edinceye kadar kendisini satmamasını, patronlarla el altından anlaşmamasını, ilk zorluklar karşısında bir kâr-zarar hesabı yapıp işçileri ortada bırakıp gitmemesini de istiyor.

İşte tablo böyledir ve “sendikaların yeniden inşası”, bu birbiriyle çelişir görünen eğilimlerin çarpışması içinde yapılan bir mücadeledir.

Sadece bu kadar da değil. Bir yanda özelleştirme, taşeronlaştırma, esnek çalışma yöntemleri ve teknolojik gelişmenin imkanları devreye sokulup büyük işletmeler parçalanır, işçiler birbirlerine işyerlerinden başlayarak rakip gösterilip aralarında rekabet kışkırtılırken, öte yandan da, onlarca, yüzlerce fabrikanın (bu fabrikalarda çalışan işçi sayıları 25-80 bin arasında değişmektedir) aynı sanayi bölgeleri (organize sanayi bölgeleri) içinde toplanıp, birbirine çok yakın ücret ve çalışma koşullarıyla çalışmaya zorlanması; işçilerin ortak çıkarlarını görmelerini kolaylaştıran mekân ve yerleşim birliği, işçiler arasında birliği ve ortak mücadeleyi geliştirmenin sınırsız imkanlarını sunmaktadır.

Sendikal yapının bir ‘yapı modeli’ olarak açıklanması

Bu koşullarda “sendikaların yeniden inşası”ndan söz ederken neden söz etmekteyiz? Bunu bir “model” üstünde tartışmak, hem sorunun, hem de çözümü için yapılacakların ne olduğunun anlaşılmasında kolaylık sağlayacaktır.

Söz konusu olan sendikaların yeniden inşası olunca, modelimizi de bir “bina inşa etme” olarak seçebiliriz.

Bir binanın inşasında başlıca iki şey önemlidir. Birincisi, üstüne yapılan binayı taşıyan ve onun ayakta kalmasını destekleyen sağlam bir zemin (temel); ikincisi ise; binanın rüzgara, soğuğa, fırtınalara, depreme ve diğer dış etkenlere karşı içindekilerin güvenle barınmasını sağlayan bir yapı. Dolayısıyla bu yapının harcının, demirinin sağlam ve binayı yapan mimarın da, elbette zemin ve üstüne inşa edilen binanın birbirini tamamlaması açısından gereken bilgi ve beceriye sahip olması gerekir.

Burada zemin, işçi sınıfının, sınıf olarak birlik ve bütünlüğü; ulusal ve uluslararası plandaki kazanımlarıyla edindiği pozisyon; sermaye karşısında bir sınıf olarak avantajları ve elbette dezavantajları tarafından belirlenen konumudur.

Bina ise; işçi sınıfının somut örgütlenmesine karşılık gelmektedir ve sınıfın sendikal örgütlülüğünün ifadesidir. Burada birleştirici harç; sendikalara yön veren sendikacılık anlayışıdır.

Mevcut sendikaların dünü ve bugünü arasında ne fark vardır; dün kuruldukları zemin bugün nasıl değişmiştir? Dün içinde barınan işçiler için onları sermaye saldırısından korumada az çok işe yarar görünen yapılar, bugün neden işçileri koruyamaz olmuştur?

Ya da soruyu şöyle soralım: Sendikaların bugün işçilerin işine yaraması; işçilerin yeniden birleştirilip sermaye güçlerinin karşısına dikilebilmesi için, yeniden yapılandırılması gereken nedir? Zeminin yeniden sağlamlaşması için nasıl bir değişiklik gerekmektedir? Zemin üstündeki yapının içinde barınan işçileri koruyacak sağlamlıkta olabilmesi için yapı nasıl kurulacaktır ve hangi “harç” kullanılmalıdır?

Bu modeli, sendikal alana aktarırsak; söylenenlerin daha iyi anlaşılması için, mevcut sendikaların biçimlendiği 1950’li yıllarda, sendikaların kurulduğu (bazılarının da yeniden biçimlendirildiği) dönemde, bu sendikaların kurulduğu “zemin” nasıldır? Kısaca buna bakalım:

2. Dünya Savaşı sonrası yıllarda, işçi sınıfı, insanlığı faşizmden kurtarırken, Avrupa’nın ortasına kadar sosyalizmin sınırlarını genişleten, Çin’de, Vietnam’da emperyalizme darbeler vuran; tüm dünyadaki ilerici hareketi (sınıf mücadeleleri ve ulusal kurtuluş mücadeleleri) kendi etrafında toparlayan bir sınıf olmanın özgüvenini taşıyordu. Sadece sosyalist ülkelerde değil, kapitalist ülkelerde de, işçi sınıfı bu özgüvenle davranan bir pozisyon edinmişti. İşçi hakları tarihte görülmedik boyutta yasalara geçmiş; işçi taleplerinin, kapitalizm koşulları altında gerçekleşebileceği kadarıyla gerçekleştiği, işsizlerle çalışan işçiler, aralarındaki rekabet neredeyse sona erecek ölçüde sosyal haklarla donatılmıştı. Çünkü; birçok ülkede işçiler iktidarın eşiğinden dönmüştü. O yıllarda kapitalizm, kapitalistlerin her gün, “Acaba hâlâbiz mi iktidardayız yoksa işçiler mi?” diye korkuyla uyandıkları bir dönemden geçiyordu. Bu yüzden de, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka gibi en gelişmiş ülkelerde, kapitalistler; “sosyal devletçi haklar” denilen hakları kabul etmek karşılığında kapitalizme karşı işçilerin baş kaldırmayacağı biçiminde bir “sosyal anlaşma”yla adeta canlarını kurtarmıştı.

Kısacası, 40’lı 50’li yıllarda, işçilerin çeşitli kesimleri arasında olduğu gibi, işsizlerle işçiler arasında da rekabet en aza inmiş; dolayısıyla sınıfın birliği ve bütünlüğü konusunda uluslararası çapta ve gelişmiş kapitalist ülkelerde, görece hayli ileri düzeyde bir birlik doğmuştu.3

Bu temel; işçi sınıfının, sermaye güçleri karşısında uluslararası alanda ve başlıca kapitalist ülkelerde ulusal planda, sendikalarının üstünde şekillenmesi için son derece sağlam bir zemin oluşturuyordu.

İşte, konumuz açısından, dönemi karakterize eden reformcu sendika merkezleri, işçi sınıfının mücadelesi ve sosyalizmin başarılarının uluslararası burjuvaziyi geriletmesinin meyvesi olan, kapitalist ülkelerin yasalarına, anayasalarına kadar geçen bu sosyal haklar temeli üstünde biçimlendiler.

1940’lı, ‘50’li yıllarda kapitalist ülkelerde gerçekleşen “sendikal yeniden biçimlenme”, kimi ülkelerde eski reformcu sendikaların canlandırılması biçiminde olurken, kimilerinde sınıf sendikacılığı çizgisindeki sendika merkezlerinin, zamanla, sermaye güçlerinin baskısı ve sendikal bürokrasinin gayretiyle reformcu bir çizgiye çekilmesi biçiminde gerçekleşti. Ama işçi hareketi ve sosyalizmin uluslararası pozisyonu o kadar güçlüydü ki; gelişmiş ülkelerde sendikaların reformcu bir çizgiye çekilmesi bile, sınıfın, kapitalistler karşısında maddi ve moral üstünlüğünü uzunca bir süre (çeyrek yüzyıl kadar) korumasına yetti. Bu oldukça sağlam temel üstünde yükselen binalar (sendikalar) da; “çimentosu”ndan, “demiri”nden çalındığı (uzlaşmacı, reformcu sendikacılık anlayışıyla yönlendirildiği), kötü “mimarlar” (burjuva sendika uzmanları ve sendikal bürokrasi) tarafından inşa edildiği halde, işçi yığınlarının gözünde bir işleve sahip göründüler. En azından bu binalar, o günün koşullarında ortaya çıkan kar, yağmur, soğuk, küçük çaplı depremler gibi durumlardan içinde oturanları (işçileri) az çok koruyan bir rol oynadılar.

Yani sendikalar, uzlaşmacı bir çizgide bulunmalarına ve yönetimlerinde işçi aristokrasisiyle, genel olarak işçi kitlesiyle giderek bağları kopan bürokratik kurumlara dönüşme sürecinde olmalarına karşın, işçilerin kitlesel olarak örgütlendikleri ve haklarını korumada yararlandıkları merkezler oldular; kimi işçi haklarının gelişmesinde bir role sahip olabildiler. Bu “ılımlı”, “uzlaşmacı, reformcu sendikacılığı” işe yararmış gibi gösteren dönemin; ‘70’lerin ikinci yarısından itibaren ufukta kara bulutlar belirmesiyle sonu gelmeye ve bu tür sendikacılıkla birlikte sendikaların sorunları da görülmeye başladı. Güçlenen fırtınalar, yağmur ve daha sert depremlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, eski yapılar içinde oturanları koruyamaz duruma geldiler; zeminde de bozulmanın baş göstermesiyle yapı temelden sallanmaya başladı.

70’lerin ikinci yarısından itibaren sosyalizm ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin baskısını artık eskisi gibi hissetmeyen sermaye güçlerinin, işçilerin kazanılmış haklarını da ortadan kaldırma amaçlı ekonomi politikaları devreye sokmaları, hemen işçilerin yasal haklarının kaldırılması biçiminde yansımadı; ama fiiliyatta kimi haklar görmezden gelinmeye başlandı. Kitlesel işten çıkarmalar, işçilerin ücretleri arasındaki farklılıkların büyüyen bir eğilim göstermeye başlaması, giderek işletmeler düzeyindeki TİS’lerin yerini “grup sözleşmeleri”nin alması, kademelendirme ve yüzdelik ücret uygulamaları, sömürüyü yoğunlaştıran yöntemlerin devreye sokulması saldırıların ilk adımlarını oluşturdu. Süreç, esnek çalışmaya giden yolun açılması; özelleştirmelerle iş güvencesinin ve kamuda çalışmanın özel sektörde çalışmayı da biçimlendiren bir sektör olmaktan çıkarılması, ... taşeronlaştırma, sanayilerin başka ülkelere göçürülmesi (coğrafi esneklik) vb. biçiminde ilerledi. Bu ve benzer pek çok gelişme; bu sendikaların üstünde yükseldiği az çok bütünleşmiş işçi zeminini; aralarında rekabet olan kesimlere ayıran; haklarıyla, çalışma koşullarıyla, ücret düzeyleriyle, yasal olarak belirlenen çalışma statüleriyle işçilerin bölündüğü bir zemine dönüşmesinde belirleyici etkenler oldu.

Bütün bunların da ötesinde, Kruşçevizmle başlayan, sosyalizmin, kapitalizm karşısında yakın ve somut bir tehdit olmaktan çıkma sürecine girmesi ve sosyalizm cephesindeki bölünmeler; işçi sınıfının ileri kesimi içindeki bölünme, işçi sınıfının sermaye güçleri karşısında uluslararası plandaki moral üstünlüğünü zaafa uğratan bir sürecin de başlangıcı oldu.

Bu, bir binanın zeminde “fay kırıkları”, toprak kayması, bataklık oluşması gibi bir durumdu. Zemindeki bu değişim; üstündeki derme çatma binayı, en küçük rüzgâr ve küçük sarsıntılar karşısında bile güvenli olmaktan çıkarmaya başladı. Ve bu yapılar, önceki gibi, aynı binalar olarak kalsalar bile; “yaşlanmış” ve zemini bozulmuş binalar olarak, artık içindekiler için koruyucu olma, içinde oturulur olma özelliklerini hızla kaybetme sürecine girdiler.

Yani mevcut sendikalar, ‘40’lı, ‘50’li yıllardaki yapılarını korusalar bile; bir yandan geçen yıllar içinde kendilerini yenilemedikleri için, ama daha da önemlisi işçiler arasına sokulan rekabetin, işçilerin uğradığı hak kayıplarının, çıkarılan yasa ve çalışma tekniklerinin işçiler arasındaki yarattığı bölünmenin oluşturduğu zemin; öbür taraftan sınıfın uluslararası ve ulusal pozisyonu olumsuz anlamda değiştiği için, yeni dönemin ihtiyacına az çok yanıt vermekte bile aciz kaldılar. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve esnek çalışma yöntemlerinin devreye sokulması üstünden uluslararası bir saldırıya dönüşen işçi sınıfının haklarına yönelik saldırı karşısında, uzlaşmacı sendikacılığın yönlendiriciliğindeki sendikal yapıların işlevsizliği gözler önüne serildi.

Kısacası; ‘70’lerin ikinci yarısından sonra gelişen sendikal süreci; ayrıntılarından arındırırsak, şöyle özetleyebiliriz: Sendikal süreç, sendikaların üstünde yükseldiği; işçi sınıfının uluslararası ve ulusal birliğinin parçalandığı; sınıfın çeşitli kesimleri arasındaki rekabetin kışkırtıldığı ve bunun doğal sonucu olarak, sınıfın, sermaye güçleri karşısında pozisyon kaybına uğradığı bir karakter kazanmıştır.

Böylesi bir parçalanma karşısında, daha önce az çok işlevsel olan sendikal yapılar da; neredeyse tümüyle işlevsiz yapılar olarak, güç ve itibar yitimine uğramışlar; sendikaların yönetimini elinde bulunduran sendikal bürokrasi ise; kendi çıkarlarını korumayı daha da öne alarak, sermaye ile uzlaşmasını daha da derinleştirmeyi sendikaların varlığını sürdürmesinin tek yolu olarak benimsemiştir. Güç ve itibar yitimi pek çok sendika merkezi için ciddi ve sürekli üye kaybı olarak da ortaya çıkmış; esnek çalışma ve taşeronlaştırmanın sınıfı parçalaması arttıkça sendikaların üye kayıpları da artan bir seyre girmiştir.Kamu emekçileri sendikalarının özelliği

Burada; “kamu emekçileri sendikaları için nasıl farklılıklar vardır?” sorusu gündeme gelebilir.

Şöyle ki, KESK4 ’90’ların başında, Bahar Eylemleri’nin açtığı çizgide yürüyen ilerici, devrimci önderliğin etkin gayretleriyle, bir yasayla sınırlı olmadan ve fiili mücadelenin yarattığı imkanlar üstünde kurulmuş bir sendika merkezidir. KESK’in üstünde kurulduğu zemin, 657 Sayılı Devlet Personel Yasası tarafından ciddi bir iş güvencesiyle sağlamlaştırılmış (aynı zamanda memur statüsünün gerektirdiği kademelere bölünmüş) bir “zemin”di.

Yukarıdaki modelle bağlantılı olarak söylersek; KESK, “hazine arsasına ruhsatsız olarak kurulmuş bir yapı”ydı. Bu arazi biraz “meyilli”dir, ama kuruluş yıllarında, özellikle de alt gelir grubunda yer alan ve kamu emekçisi denilen, ama “memurlar”ın en kitlesel kesimini oluşturan geniş bir kesim için, oldukça sağlamdır. Binalar, “imar geçmemiş bir arazide, ruhsatsız” yapılmıştır; demiri, tuğlası “eksik” olsa da, harcı (mücadeleci bir sendikacılık anlayışı üstüne kurulmuş olması itibarıyla) oldukça güçlüdür. Ancak verilen mücadele sonunda, devlet bu yapıya bir “ruhsat” vermiştir (4688 Sayılı Kamu Emekçileri Sendikaları Yasası); ama yanında nispeten küçük arsaya birkaç bina daha yapılmasına izin vermiş, hatta bu yeni yapıları, KESK’e karşı destekleyerek teşvik etmiştir. Ve; bu parsellere, elektrik, su, kanalizasyon (bunlar grev ve TİS hakkı olarak düşünülebilir) gibi altyapı hizmetlerini getirmemiş; adeta bina yapanları cezalandırmıştır. Bunun da ötesinde; kısa süre sonra ise, bu meyilli araziye su salarak, üstündeki erozyonu, toprak kaymasını engelleyen ağaçları keserek, arsanın kaymamasını sağlayan bariyerleri tahrip edince de; üstteki yeni binalar hızla yıpranmış, (50 yıllık işçi sendikaları gibi) her fırtınada sarsılan, yağmur ve karda içine su alan, depremlerde içinde oturanlar için güvensiz yapılara dönüşmüştür.

Modelimizin gerçek hayattaki karşılığına dönersek; elbette, ’90’ların başında henüz tam bozulmamış ve aynı yasaya bağlı çalışan kamu emekçilerinin oluşturduğu sendikal zemin; sonraki 10 yıl içinde hızla; kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine; hizmetlerin piyasa koşullarında üretilmesine yönelinmesinden sonra, çok çeşitli statüde çalışanların olduğu bir emekçi kesime dönüşmüştür. Bugün pek çok hizmet kolunda 657’ye bağlı emekçiler ortadan kalkarken, pek çok işkolunda ise; taşeron, geçici işçi, kadrolu işçi, vakıf işçisi, memur; sözleşmeli memur, memur ve işçi olmayan statüler gibi değişik statülerden emekçiler hizmet üretimine katılmaktadır. Ve 4688 Sayılı Kamu Emekçileri Sendikaları Yasası’ndan yararlanarak sendikalaşacak olan kamu emekçileri hızla azalmaktadır.

Eğer hükümet, Devlet Personel Rejimi Yasası’nı çıkarmayı başarır ve özelleştirmede amaçlarına varırsa; önümüzdeki 3-5 yıl içinde, 657’ye bağlı çalışan kamu emekçilerinin sayısı 500 bin civarına düşecek ve bunlardan sendikalaşabilir olanlar da herhalde 100-150 bini geçmeyecektir.

Bunun kamu emekçileri sendikaları için anlamı ise, fiziki olarak örgütleyeceği kitlenin bile küçülme sürecine girdiği bir sendikal mücadele demektir. Bunun mücadelede karşılığı ise; her emekli olan kamu emekçisiyle güç kaybeden bir sendika merkezi olmaktır.

‘Sendikaların yeniden inşası’ derken neyi kastediyoruz?

Şimdi artık; “Peki öyleyse, bugün sendikaların yeniden inşası derken neyi kastediyoruz?” sorusuna yanıt verebiliriz.

Yukarıdan beri söylenenler göz önüne alındığında; “Sendikaların yeniden inşası mücadelesi” derken şunları söylediğimiz anlaşılacaktır:

1- Sendikal zemindeki parçalanmışlığa son vermekten; sınıfın, işyeri, sanayi havzası, işkolu, ulusal ve uluslararası çapta birliğinin önündeki engelleri ortadan kaldırma mücadelesinden söz ediyoruz. Burada, en başta; işçiler arasındaki rekabeti kışkırtan yöntemlere, esnek çalışma ve ona bağlı geliştirilen yöntemlere karşı mücadele; dolayısıyla her sektör ve statüden işçilerin arasında rekabet değil birlik ve dayanışmayı esas alan taleplerin her talebin önüne konulması ve bu talepler etrafında bir mücadelenin, sendikaların oturacağı zemini güçlendirmenin ilk koşulu olduğunu görmek gerekir. Yani burada yapılması gereken; özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya, esnek çalışma yöntemlerine karşı mücadelenin yanı sıra; ücretlendirmede işçiler arasındaki ücret farklılıklarını azaltan taleplerin öne çıkarılması; farklı statüden istihdama son verilerek, bütün statülerden işçiler için en elverişli, iş güvencesiyle desteklenen ve istihdamı tek statüye indirgemeyi amaçlayan bir mücadelenin örgütlenmesidir.

Bunun uzun soluklu ve her işyerinde adım adım verilmesi gereken bir mücadeleyi gerektireceği ortadadır. Elbette ki, bu işyerlerindeki mücadelenin, sınıfın, ülke, hatta uluslararası planda birleştirilmesini amaçlayan bir stratejinin parçası olması gerektiğini unutmadan.

2- Sendikaların yeniden inşası” derken, ikinci olarak, sendikaların yapı olarak değişmesini; sendikaların, sınıf sendikacılığı fikri üstünden, mücadeleci, sınıfın ana kitlesinin mücadeleye katıldığı bir sendikacılık tarzıyla; demokratik, sınıfın iradesinin sendika yönetimlerinin en üst kademelerine kadar yansıdığı kurumlar olarak yeniden inşasından söz ediyoruz. Ama burada belirleyici olan; yasalar, teamüller, niyetler değil; sınıfın en geniş kesimlerinin kendi talepleri etrafında mücadeleye çekildiği bir sendikacılık tarzı ve kültürünün geliştirilmesidir. Bu, yenilenme ve değişim elbette her şeyden önce, mevcut sendikaların dönüştürülmesi; sendika-işçi ilişkisinin doğrudan kurulması ve ona paralel olarak yönetim ve iç demokrasinin gelişmesi üstünden sağlanacaktır. Ne var ki, bunun yetmediği yerlerde ise değişim ve yenilenmenin -işçi hareketi ve sendikal harekette geliştirici rol oynadığı ölçüde-, yeni sendikaların kurulmasının gündeme gelmesiyle sağlanacağı bir gerçektir. Burada sendikaların inşasında nesnel temel sınıfın ana kitlesinin sendikal mücadeleye çekilmesi olurken; sınıf sendikacılığı fikrinin bu sendikaların sağlamlaştırıcı harcı olarak sendikal kültürün oluşmasında ana besleyici olması da son derece önemlidir.

Yani, “sendikaların yeniden inşası” derken, bir “restorasyon5 eski sendikaların, ’50’li, ’60’lı yıllardaki gibi, uzlaşmacı, reformcu çizgide yeniden kurulmasından değil; sınıf mücadeleci, sınıf sendikacılığını kılavuz edinen sendikalar olarak yeniden inşasından söz ediyoruz. Yani sendikaları yeniden kuracak olan, uzlaşmacı sendikacılar olmadığı gibi; sendikaların yeniden kurulmasında yapıştırıcı harç da reformcu sendikacılık anlayışları olmayacaktır. Tersine sendikalar; sınıf sendikacılığından aldıkları feyizle, mücadeleci sendikacılar, sınıfın ileri kesimleri tarafından “yeniden inşa edilecek”tir.

Böylece; bugünkü sendikaların işlevsizleşmesi karşısında, sorunun aşılmasını “çalışanların ortak yasasının çıkarılması”na bağlayanlar ya da “sosyal hareket sendikacılığı”nı savunanların yaklaşımlarıyla sendikaların yeniden inşası arasındaki fark da ortaya çıkmaktadır.

Bu tür sendikacılığı savunanlar; sendikaların kurulduğu zeminin parçalanmış olmasını, sınıfın eski devrimci niteliklerini yitirmesine, işçi sınıfının sendikalarda örgütlenecek kadar bile bir dinamizm taşımaz hale gelmesine bağlıyorlar. Bunu açıkça böyle söylemeseler bile (bazıları söylüyor da), mantıklarında bu var.

Onlara göre; işçi sınıfı sendikal mücadeleyi yürütecek güç ve imkanlarını tüketmiştir; sınıfın bu eksiğinin, ancak sınıf dışı kesimlerin (gençler, ev kadınları, işportacılar, işsizler, esnaflar, köylüler, emekliler, sporcular, öğrenciler vb.) de sendikalarda örgütlenmesiyle kapatılması mümkün olacaktır. Yani bu görüşte olanlar, sendikaların zemininin değişmesini, en azından zeminin genişletilerek; sınıf mücadeleci değil, “sivil toplumcu” bir yaklaşımla; değişik sınıf ve tabakaların sendikaların çatısı altında örgütlenmesini savunmaktadırlar.

Evet; eski “zemin”, çimentosundan, demirinden çalınmış, yapıların üstünde duramayacağı kadar bozulmuştur; ama bunun için zemini değiştirmek değil; bir yandan zemini sağlamlaştırmak için gerekli çalışmaları yapar, öte yandan da; böyle bir zemin üstünde ayakta duracak kadar sağlam bir biçimde, gerekli malzemeyi doğru kullanarak, temeli yeterince derine atarak binayı yapmak gerekirken; onlara göre; bu zemin değiştirilmeli, en azından sendikaların bir ayağı da öteki emekçi sınıf ve tabakaların bulunduğu zemine oturtulmalıdır!

Kısacası; sendikaların yeniden inşası derken, sınıfın niteliklerini tartışmıyoruz. Tersine sınıfın çeşitli kesimleri arasına, hatta birer birer işçiler arasına rekabeti sokan üretim yöntemlerine, sınıfı mücadeleden alıkoyacak tekniklerin devreye sokulmasına karşı mücadeleyi, aynı zamanda, sınıfın ana kitlesinin sendikal mücadeleye çekilmesi, işyerlerinden başlayarak, ulusal ve uluslararası birliğinin sağlanması mücadelesiyle, sendikaların sınıfın kapitalizme karşı örgütlenme ve mücadele merkezleri olarak yeniden inşası mücadelesiyle birleştiren; bu iki mücadeleyi tek bir madalyonun iki yüzü olarak ele alan bir mücadeleyi anlıyoruz.6

Kısacası sendikaların yeniden inşasından söz ederken, sendikaların kurulduğu zeminin yeniden bütünleştirilmesi ve bizatihi sendikal yapının kendisinin yeniden inşasından söz ediyoruz.

ÜRETİM VE HİZMET BİRİMLERİNDEN BAŞLAYAN BİR SENDİKACILIK

Sendikaların ilk ortaya çıkışı, birer birer işyerlerindeki işçilerin bir araya gelerek, patrona karşı ortak bir tutum almak için aralarında birleşmeleriyle başlamıştır. Bu, sadece sınıfın tarih sahnesine çıktığı ilk dönemle ilgili de değildir. Hemen her ülkede, işçi sınıfının ortaya çıkmasına paralel olarak, ilk sendikalar işyerlerinde doğmuş, birer birer işyerlerindeki sendikaların birleşmesiyle bölgesel sendikal federasyonlar, işkolu sendikaları ve konfederasyonlar doğmuştur.

İşçilerin aralarında birleşmesi ve az çok örgütlü bir güç olarak patron karşısına çıkabilmesinin ilk koşulu; kendi aralarındaki rekabete son vererek, aralarındaki çıkar birliğinin farkına varmalarıyla olanaklı olmuştur. Başka bir söyleyişle, işçilerin aralarında birleşebilmeleri için ilk yaptıkları şey; aralarındaki rekabete son vermek olmuştur. Dolayısıyla sendikaların kurulmasının mümkün olabilmesi için işçilerin kendi aralarındaki rekabete son vermesi ön şart olmuştur. Elbette ki, işçilerin bunu fark etmesi uzun sürmüş ve pek çok yerde birkaç işçi kuşağının kendini tüketmesi gerekmiştir.

Sendika denebilecek ilk işçi örgütlerinin ortaya çıkmasının üstünden 300 yıl geçtikten sonra, bugün; “Bütün bu yüzyıllar boyunca sendikaların olmazsa olmaz koşulu ne olmuştur?” diye sorarsak; bu soruya hiç duraksamadan; “İşçiler arasındaki rekabete son vererek, onları patronlar karşısında birleştiren bir örgüt olmalarıdır” diyebiliriz. Sendikaların bütün öteki özellikleri; onların devrimci, uzlaşmacı, sınıf sendikası, sarı sendika filan gibi sıfatlar kazanması, tamamen bu ana işlevin üstüne eklenen bir “işlev” olmaktadır.

Yukardan beri sözünü ettiğimiz, son çeyrek yüzyıl içinde işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik olarak sermaye odakları tarafından yönetilen saldırıların ve sınıfın çeşitli bölümleri, hatta her işletmede birer birer işçiler arasına rekabeti sokan esnek çalışma yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının sonuçlarına bakıldığında; bugün de, ana sorunun, hâlâ, işçiler arasında rekabete son vermek olduğunu söylemek bir abartı olamaz. Dahası şunu da söyleyebiliriz ki; dün, sınıfın çeşitli tabakaları içinde; sınıfın ana kitlesiyle işçi aristokrasisi arasında, belki bir ölçüde de işsizlerle çalışan işçiler arasında rekabet vardı. Bugün ise; bir yandan aynı işyerinde, hatta aynı işi yapan ama çeşitli statülerde (taşeron işçisi, kadrolu işçi, geçici işçi, kadrolu kamu emekçisi, sözleşmeli kamu emekçisi vb.) çalıştırılan işçiler arasında, ve yine, aynı işyerinde aynı işi yapan her bir işçi arasında rekabet (performansa göre ücretlendirme) kışkırtılırken; öte yandan, aynı işkolundaki işçiler arasında bir rekabet; başka başka ülkelerde aynı işkolundan işçiler arasında rekabete kadar varmıştır. Sendikal hareketi tahrip eden ana etken de, bu, işçiler arasındaki rekabetin kışkırtılmasıdır. Başka bir söyleyişle, bugün de sendikal hareketin ana sorunu, işçiler arasındaki rekabete son vermek olarak karşımızda durmaktadır.

Bu rekabete son vermenin yolu; ne işçilere “Kendi aranızda rekabet etmeyin, bu patronların işine yarar” içerikli öğütler vermekten, ne de sendika yöneticilerinin aczini eleştirmekten geçer. Tam tersine; sınıfın ana kitlesinin işyerlerindeki uygulamalara karşı birleştirilmesi; sermayenin saldırısına karşı işçilerin birlik oluşturmasının önündeki engelleri ortadan kaldıran, işçilerin en somut talepleri etrafında mücadeleye çekilmesini esas alan bir mücadelenin örgütlenmesinden geçmektedir.

Kuşkusuz ki; bugün işçi sınıfının durumu, sınıfın ilk ortaya çıktığı yıllardaki gibi değildir. Bugün işçiler; dünyada olup bitenden anında haberdar olacak iletişim olanaklarına sahip oldukları gibi, aynı zamanda geçmiş sınıf mücadelelerinin deneyimlerinden öğrenme imkanına da sahiptirler. Dahası, mücadele hattıyla, sorunlarıyla da olsa, mevcut sendikalar, sendikal hareketin yenilenmesi için küçümsenmemesi gereken dayanaklar sunmaktadır. Dünle bugün arasında daha pek çok fark sayılabilir. Ama, bugün sendikal hareketin ana sorununun, geniş yığınların sendikal mücadelenin dışına itilmesi, sendikacıların sendikal mücadeleyi kapalı kapılar arkasında pazarlıklara indirgemesi ve sendikal yapıların da sendikal bürokrasinin ilişkileri tarafından belirlenmesi olduğu düşünüldüğünde; bu sorunu aşmanın tek yolu ve ön koşulunun; işyerlerini; üretim ve hizmet birimlerini esas alan bir sendikacılık anlayışının sendikaların yeniden inşasının temeline konulması olduğu görülmektedir.

“İşyeri sendikacılığı”, sendikal mücadelenin tarihinde de ilk biçim olarak ortaya çıkmıştır. Bugün de, işyerini esas alarak, sendikaların yeniden inşasını oradan başlatmak ilk bakışta “işyeri sendikacılığı”nı çağrıştırsa da; elbette işyeri sendikacılığının aşılmasından 200 yıl sonra (Türkiye’de bile işyeri sendikacılığı 1950’li yıllarda, Türk-İş’in kurulmasıyla aşılmıştır), işyerlerini esas almak; kuşkusuz sendikal mücadelenin tamamı değil, ama sendikaları yeniden inşa planının bir adımı olursa anlamlı olur. Çünkü, bugün de elbette mücadele, işyerindeki patrona karşı görünür; birçok güncel talep işyeriyle ilgili olabilir. Ama sendikal mücadele, bugün, tüm patronlara, onların hükümetlerinin ekonomik politikalarına hatta uluslararası sermaye güçlerinin stratejilerine karşı bir mücadele olarak ele alınıp; işyerindeki mücadele, bu büyük mücadelenin bir parçası olarak kavranmazsa, yani sözlük anlamında bir işyeri sendikacılığı olarak kalırsa, elbette ki, bu tam bir reformculuk olur. Zaten böyle bir sendikacılığın başarılı olacağına da hiçbir işçi inanmaz.
Sendikaların yeniden inşasında ‘işyeri’nin önemi nereden gelmektedir?

Burada, her şeyden önce; işçi aristokrasisinin geçtiğimiz yüzyıl boyunca sendikal mücadelede yaptığı tahribatı kaldırmak önemlidir. Çünkü, işçi aristokrasisi; sendikaların güçlü mücadele merkezleri olarak kimi mevziler kazanmasının hemen arkasından, bu gücü kontrol altına almak için harekete geçmiş ve geniş kesimleri mücadelenin dışına iten, sendikal mekanizmayı bir azınlığın kontrolüne alan ve sonuçta sınıfı pasif izleyici konumuna düşüren bir sendikacılık anlayışını egemen kılmıştır. Bu, dünya ölçüsünde iki sendikal eğilimden biri olarak (öteki ise, sınıfın ana kitlesini mücadeleye çekmeyi esas alan, sendikaları işçi sınıfının örgütlenme ve mücadele merkezi olarak gören sınıf sendikacılığı anlayışıdır) biçimlenmiş; sendikal mücadeleyi sendikal bürokrasinin etkinlik alanı olarak gören anlayıştır. Kapitalist ülkelerdeki başlıca sendikalarda, bu reformcu, uzlaşmacı sendikacılık anlayışı vücut bulmuştur.

Türkiye’de, en azından Türk-İş’in kuruluşunun gündeme gelmesinden itibaren, bu uzlaşmacı, reformcu anlayış egemen sendikacılık akımı olarak biçimlenmiş; sendikacılık kültürü de bu temelde oluşmuştur7.

Demek ki; “işyerleri”nden başlayarak sendikaların inşasının ilk koşulu; geleneksel sendikacılığın mücadelenin dışına ittiği geniş işçi yığınlarını kendi talepleri doğrultusunda mücadeleye çekmek; sendikal mücadeleyi, adına layık bir mücadele düzeyine yükseltmektir.

İşyerlerinden başlayan bir sendikacılığın ikinci önemli yanı; farklı sendika merkezleri tarafından birbirine karşı rakip ilan edilen ve burjuvazinin taşeronlaştırma, performansa göre ücret ve öteki esnek çalışma yöntemleriyle bölmesinin yanı sıra, bir de, uzlaşmacı sendikacılık tarafından bölünen, birbirinin rakibi gösterilen işçi kesimlerinin birleştirilmesi; aynı işyerinde tüm işçileri kapsayan bir mücadele ve aynı işyerinde tüm işçileri birleştiren mücadele örgütü olarak (bir sendika örgütü demek de yanlış olmaz) sendikaların yeniden inşasının diğer dayanağını oluşturmak durumundadır.

‘Bölünme’ ve ‘rekabet’in ortadan kaldırılması sorunu

İşyerindeki sendikal mücadelenin en önemli amacı, işçiler arasındaki rekabeti kaldırmaktır. Bunu için de; işçiler arasında ücret ve çalışma koşulları bakımından farklılıkları mümkün olduğu kadar azaltmak; farklı meslek ve kıdeme sahip işçiler arasındaki farklılıkları asgaride tutmak için bir mücadele önemlidir. Dahası; son yıllarda ortaya çıkan, çeşitli işlerin taşerona verilmesi üstünden işçilerin bölünmesi ve taşeron işçisiyle kadrolu işçi arasındaki rekabetin daha önce görülmedik biçimde kışkırtılması; değişik kategoriden işçilerin, aynı statüde, birbiriyle yakın ücret ve sosyal haklarla çalışması için mücadeleyi, işyerlerinin çatısı altında birliğin sağlanması için mücadeleyi, düne göre bile, son derece önemli hale getirmiştir.

Örneğin; kadrolu, taşeron, memur statüsünde, sendikalı olan olmayan, ama benzer işler yapan çalışanların olduğu bir fabrikada, işyeri örgütlenmesi; statüsü ne olursa olsun, tüm işçi ve emekçileri kapsayan bir örgütlenme, işyerinde patronun baskılarına karşı durabilmek için hayati önemdedir. Bu yüzden de, işyerinde mücadele örgütü; o çatı altında çalışan tüm işçileri, emekçileri (patronun temsilcisi olmayan herkesi) kapsayan bir örgüt olmak zorundadır. Elbette gönül isterdi ki; bir çatı altında mal (ya da hizmet) üretimi yapan tüm işçiler, emekçiler aynı sendikaya üye olsun; işyerinde tek bir sendika olsun! Ancak Türkiye’de (pek çok başka ülkede de), aynı işyerinde birden çok sendika örgütlendiği gibi, aynı zamanda, bu sendikalar, işçileri birbirine karşı rakip olarak yönlendirip kışkırtmaktadır.

Ancak bütün bu koşullara rağmen, dahası bu koşullarından da dolayı, işyerindeki örgütlenme ve örgüt; statü ve sendika farklarını aşarak örgütlenen bir mücadele örgütü olmak zorundadır. Ve bu yapılabildiği ölçüde mücadele imkanlarının ortaya çıktığı, bugün işçilerin az çok kitlesel üretim yapılan her işletmedeki işçilerin ortak düşüncesidir. Bunun için işyeri çalışması; tüm bu değişik çevre ve farklı statüden işçileri, ortak talepleri olan ücret ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere mücadeleye çeken bir rol oynamak durumundadır. Bunun koşulu ise; tüm bu çevrelerin temsilcilerinin bu mücadele örgütünün (komite ya da başka adlar altında) temsili kurumda yer almasıdır. Patrona karşı mücadelede birleşen işçilerin, zaman içinde ortak sendikada, aynı sendika içinde birleşmeleri de mümkün olacağı için; eğer doğru bir işyeri çalışması yapılıyorsa, kısa süre sonra, işyerindeki resmi sendikal birliğin sağlanması da hayal olmaktan çıkacaktır.

Elbette burada esas olan taleplerdir ve işçilerin haklarının geride değil ileride eşitlenmesidir. Aslına bakılırsa, patronlar da, işyerinde işçilerin ücret ve çalışma koşullarının eşitlenmesinden yanadır. Ama onlar, yüksek ücretli işçilerin ücret ve çalışma koşullarını en az ücretle en uzun süre çalışanın koşullarında eşitlemek ister. İşçiler arasına rekabet sokması, performansa göre ücret vb. yöntemlerle ücretler arasında farklığı savunması, onun bu amacıyla çelişmez. Gerçek bir sendika ve elbette işyerinde oluşturulması gereken mücadele örgütü ise; tam tersine, işçilerin birliğini en ileri koşullarda sağlamak ister ve işçileri, emekçileri bunun için örgütler. Bugünkü koşullarda, taşeron işçilerin de kadroya alınması, ücretler arasındaki farkı azaltan bir ücret talebi için mücadele, memur statüsünde çalışanların da toplusözleşme yapan işçilerin haklarından yararlanması; statü farkı gözetmeden tüm işçilerin sendikalı olması gibi talepler, işyerlerindeki çalışmanın başlıca talepleri olarak öne çıkacaktır.

Asıl mesele,işyerindeki orada kadrolu, tüm diğer statülere göre daha çok hakka, işyeri sendikalıysa sendikalı olarak TİS yapma hakkına sahip olan işçilerin8; tüm diğer işçileri ve varsa memurları birleştirmek için hareket etmeleri, böyle bir sorumluluğu üstlenmeleridir. Onlar eğer aynı işi 1000 YTL’ye yaparken, taşeron işçisi 400 YTL’ye yapıyorsa; bu fark uzun süre süremez, ve patronlar, önünde sonunda bu işi 400 YTL’ye yapana yaptırmak için, kendilerine 1000 YTL’ye “mal olan” işçiliği ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bu gerçek öğrenildiği ölçüde; kadrolu işçilerin taşeron işçilerin taleplerine sahip çıkmaları, onları da kendi seviyelerine getirmeleri mümkün olacaktır. Dahası, bunu yapamazlarsa, bir süre sonra kendilerinin onların seviyesine itildiğini göreceklerdir. Çünkü patronlar, işlerin bir bölümünü taşerona verirken, aynı zamanda, taşeron işçisini kadrolu işçilere rakip olarak, onların işlerini elinden almaları için getirmektedir. İşçiler ise, tam tersine onları rakip olmaktan çıkarıp; çıkar birliği içinde oldukları bir kitle olarak içlerine alarak, patronun oyununu bozabilirler9.

Belki bir hastane örneğiyle bu durum daha iyi anlaşılır. Çünkü bir hastanede; memur, sözleşmeli memur, vakıf çalışanı, taşeron işçi, kadrolu işçi gibi 5-6 ayrı statüde çalışan işçiler, emekçiler vardır. Dahası, üç-dört kamu ve üç işçi sendikasının üyeleri olduğu gibi, hiçbir sendikaya bağlı olmadan çalışanlar da bulunmaktadır. Burada işyeri örgütü; işyerinde sendikal mücadeleyi yürütecek bir “işyeri mücadele örgütü” nasıl olacaktır?

Kuşkusuz burada da; statü ve sendika farkı olmadan tüm çalışanları birleştirecek bir örgütlenme her şeyin başıdır. Ve mücadele ilerleyip, işyerinde birlik ve bütünlük sağlandıkça; yasal olarak hangi sendikaya üye olunacağına karar verilebilir. Bu durumda, işçiler; taşeron, kadrolu, vakıf işçisi vb. ayırımı yapmadan; şu işçi sendikasına üye olunacak denilip, o sendikaya üye olacaktır. Kamu emekçileri için de öyle. İşyerinde sağlanan birlik doğrultusunda, memur statüsünde çalışanlar, şu kamu emekçisi sendikasına üye olacaktır. Diyelim ki, süreç böyle ideal biçimde ilerledi; bu, işyerinde işçi ve kamu emekçilerinin ayrı ayrı örgütler olarak, birbirinden bağımsız faaliyet göstermesini gerektirmez. Başka bir söyleyişle, işyerindeki mücadele örgütü, her koşulda, şu sendika üyesi ya da sendikasız demeden, tüm emekçileri birleştiren mücadele örgütü olarak, “işyerinde faaliyet gösteren sendikaları da yöneten bir örgüt” olarak çalışmasını sürdürür.

Peki bir okulda; bir iki kamu emekçisi sendikasının üyeleriyle sendikasız üyelerin olduğu bir okulda, işyeri örgütü nasıl olacaktır? Yukarıdan beri söylenenler ışığında, bu sorunun da yanıtı; “her sendikadan ve sendikasız eğitimcileri (elbette ki okuldaki memur ve hizmetlileri de) kapsayan bir örgütlenme” olacaktır. Ve bu mücadele örgütü, mücadele içinde, işyerinin hangi sendikada birleşeceğine kadar, mücadeleye dair tüm kararları veren bir işyeri mücadele örgütü olarak rol oynayacaktır.

Elbette burada, her üç örnekte de soyutlama yapılmıştır. Gerçek hayatta, hiçbir yerde işler; bir anlayışın ortaya konulması ve bu anlayış etrafında herkesin “Ah ne iyi bir örgütlenme modeli!” deyip etrafında birleşmesi biçiminde yürümemektedir. Tam tersine, bu, zor ve her gün yeni yeni problemlerle karşılaşılacak; her problemin sabırla çözümlenip aşılacağı bir süreçtir. Çoğu zaman da, bu sürecin; tüm birleştirme çabalarına karşın, başlangıçta birkaç çevrenin bu fikre katıldığı; geri kalanların mücadele içinde kazanılacağı, hatta bazı kesimlerin de hiç kazanılamayacağı, ama kazanılmak için mücadele edileceği bir süreç olarak düşünülmesi ve ele alınması gerekir. Bu yüzden, yukarıdaki örneklerin, bir anlayışı daha anlaşılır kılmak için verildiği açıktır.

Demek ki, bir işyeri sendika örgütünün birincil işi; işyerindeki tüm işçilerin çıkarlarının ifadesi olan talepler etrafında mücadeleyi örgütlemektir. Bunu yaparken;

1- İşyerinde çalışan tüm işçilerin, emekçilerin arasındaki rekabete son verme, onların çalışma koşulları ve ücretlerini birbirine yaklaştırma ilkesini gözden kaçırmayacaktır.

2- İşyerindeki statü farklılıklarına ve sendikal parçalanmışlığa son vermeyi amaçlayan bir örgütlenme ve her çevrenin tek bir mücadele örgütü içinde birleşmesi için ortamı geliştirecektir. Bunu için, bu örgütlenmenin son derece demokratik, her sorunu en geniş çevreler içinde tartıştıran bir örgüt olması da önem kazanır.

3- İşçilerin, emekçilerin ana kitlesini mücadeleye katan bir mücadele hattının izlenmesi son derece önemlidir. Burada; mücadeleye katılmaları kadar, en geniş çevrelerin karar süreçlerine katılmaları da belirleyici önemdedir.

MÜCADELENİN BİRLEŞME SORUNLARI

Yukarıda belirtildiği gibi, sendikal mücadelenin işyerleri temeline oturtulması ve sınıfın ana kitlesini mücadeleye katması sorunu, sendikal mücadelenin ayakları üstüne oturmasının ana sorunudur. Ama elbette sorun bundan ibaret değildir. Eğer burada durulup kalınırsa, işyerinde ne kadar iyi örgütlenilirse örgütlenilsin, bu, “işyeri sendikacılığı”nı aşamaz. Oysa; işyeri sendikacılığının işçilerin haklarının savunulmasında rol oynadığı dönemler çok gerilerde kalmıştır. Tam tersine, bugün; işten çıkarmalar, kimi işyerine özgü uygulamalar gibi kimi durumlar dışında, sendikal hakların en belirleyici olanları; burjuva sınıfı ve onun hükümetleri tarafından; hükümetlerin uyguladığı ekonomik politikalar tarafından belirlenmektedir. Hatta bugün pek çok işçi talebi de; doğrudan uluslararası sermaye merkezlerinin politikalarının püskürtülmesiyle elde edilir hale gelmektedir. Özellikle de Türkiye’de son beş yıldır açıkça görüldüğü gibi; IMF ile yapılan anlaşmalara konularak kayıt altına alınan, işçi ücretlerin ne olacağı, sosyal güvenliğin nasıl olması gerektiği, 20-25 yıl sonra emeklik yaşının ne olması gerektiği, işsizliğe karşı önlemlerin ne olacağı gibi işçinin hayatını doğrudan ilgilendiren pek çok konu, uluslararası sermaye güçleriyle Türkiye işçi sınıfının doğrudan karşı karşıya gelmesini zorunlu kılmaktadır.

Hal böyle olunca, işçi sınıfının sendikal örgütünün, işyeriyle sınırlı bir sendikal örgütlenmeyle sınırlı kalamayacağı açıktır. Tersine; sanayi havzası çapında bölge patronlarına karşı (çalışma koşulları ve ücretlerin düzeyi OSB yönetimi tarafından belirlendiği için, OSB’lerde, OSB yönetimine karşı), işkolu düzeyinde, işkolunda örgütlü patron sendikalarına, ülke çapında da, patron sendikalarının konfederasyonlarına ve sermaye hükümetlerine karşı mücadele etmek zorundadır. O zaman, işçilerin sendikal örgütlenmesinin de, sınıfın da, hem sanayi havzası, hem işkolu, hem de ulusal (ve tabii uluslararası) düzeyde birleşmesi gerekir.

Evet! Bugün sendikalar, ulusal, hatta uluslararası düzeyde örgütlüdürler; ama bu, sadece sendikal bürokrasinin örgütlülüğü olarak böyledir. Yığınların bu örgütlenmeyle ilişkisi tamamen bürokratik düzeydedir. Çok özel durumlarda, etkisiz, “destek gösterisi” diyebileceğimiz kimi çıkışlar dışında, sendikaların uluslararası dayanışmasının işçilere bir faydası görülmemektedir.

Bugün sendikaların aralarında ulusal düzeyde ciddi bir dayanışma yoktur. Dahası dayanışmalarından çok, aralarında, ayrı (rakip demenin de bir sakıncası yok) konfederasyonlara bağlı sendikalar ve hatta aynı konfederasyona bağlı olanların bile arasında çatışma ve rekabet ağır basmaktadır. Görünüşte oluşturulan Emek Platformu gibi platformlar bile, bu nedenle de işlememektedir. Burada, sendikal bürokrasinin sendikal örgütlenmesinin tabanla bir ilgisinin kalmamış olması da rol oynamaktadır.

Kısacası, “sendikal hareketin yeniden inşası” derken, mücadelenin işkolu ve ulusal çapta örgütlenmesinin yeniden inşası da, işyerlerindeki örgütlenmenin yenilenmesi kadar önemlidir.

Sınıf hareketinin birleştirmesi ve sendikaların yeniden inşası dendiğinde; “birliğin ne üstünde sağlanacağı”nın iki unsuru vardır. Bunlardan biri, sınıfın mücadelesinin görünür yanıdır. Öteki ise; sendikaların inşasının birleştirici harcı olan sınıf sendikacılığı fikridir. Bu fikrin kaynağı, sınıflar mücadelesinin tarihsel birikimi ve bu birikimin bizim ülkemizdeki mirasçısı olan sınıf partisi ile ülkemiz işçi sınıfının bu mirastan edinebildiği kadarıyla sınıf mücadelesi kültürüdür. Dolayısıyla, aşağıda sözünü edeceğimiz mücadeleye dair somut dayanaklar, bu perspektifle ele alındığı ölçüde anlamlanacaktır.

Bugün sınıfın birleştirilmesi ve sendikaların bu birlik üstünden (bu birliğin oluşturulması mücadelesi içinde) yeniden inşasının imkanları vardır ve işaretleri de fazlasıyla ortadadır.

1- Her ciddi yerel hareketlenme, arayış içindeki işçi kesimlerinin dikkatini çekmektedir

Bu, en başta sınıfın arayışında yansımaktadır. Bugün ülkenin herhangi bir bölgesindeki ciddi bir işçi eylemi; ülkenin her yanından işçilerin ilgisini çekmekte; aynı işkolundan işçiler, o bölgeyle dayanışma, onlarla birlikte davranma isteğini ortaya koymaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan Uşak tekstil işçilerinin, Eskişehir Şişe Cam işçilerinin, Çorum toprak işçilerinin ve SEKA işçilerinin mücadeleleri, az çok kitlesellik kazanan ve kendilerini duyuracak kadar uzunca süren mücadeleler olarak, ülke sathında işçilerin dikkatini çekmiştir. Uzak yakın demeden, birçok işletmeden ileri işçiler, bu mücadeleleri yakından izleyerek, onların yaptıklarını yenileyerek ve onlardan aldıkları ilhamla mücadele edebileceklerini düşünerek, bu işletmelerde mücadelenin önderi olan işçilerle bağ kurmuş; sendikal mücadelenin ilerletilmesi için onları örnek almış, onlara benzer yönelişlere girmek için istek göstermişlerdir. Bu, Türkiye işçi hareketinde yeni bir şey de değildir. 1960’ın ikinci yarısında ortaya çıkan ve Türk-İş’in uzlaşmacı sendikacılığına karşı DİSK’i örgütleyen işçiler de bu yolu izleyerek birleşmişti. Başlıca önder fabrikalar etrafında birleşen işçiler, fabrikaları işgal ederek, hem patronlar ve hükümetin hem de Türk-İş bürokrasisinin direnişini kırarak, DİSK’te birleşmişlerdi. Dönemin özelliği; ileri işçilerin fabrikalarda birleşerek, bütün kitleyi mücadeleye çekmeleri biçimindeydi ve civardaki önemli fabrikalarla dayanışmalar içinde, bu fabrikalar, çoğu zaman DİSK yöneticilerinin bile bilgisi olmadan, DİSK’e katılıyorlardı10. DİSK’e geçmek isteyen işçiler, DİSK’e değil, bu fabrikalardaki işçi önderlerine baş vuruyor, onların onayını alarak harekete geçiyordu.

Elbette DİSK’in oluşumu, döneme denk gelen birçok başka olumlu gelişmeyle birleşerek gerçekleşmişti. Ama sendikal hareket bakımından, onu, Türk-İş’ten ve sıradan sendikal hak taleplerinden ayıran orijinalitesi, sendikal bürokrasiyi bir kenara iterek, işçi inisiyatifinin öne çıkmasıydı. Bugün, bu özellik (belki o kadar mükemmel biçimiyle değil), Uşak, SEKA, Eskişehir, Çorum gibi eylemlerde ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla bugün sendikaların yenilenmesinin dayanaklarından birisi; yerel, ama bölgeyi ve ülkedeki mücadeleyi etkileyecek “patlamalar” biçiminde ortaya çıkan kitlesel işçi eylemleridir. Bu yüzden, bu eylemlerin, hareketin ilerlemesinin dayanakları olarak görülüp yarattıkları imkanların doğru değerlendirilmesi, sendikal hareketin geleceği için son derece önemlidir.

2- Yerel sendikal platformlar

Bölgesel düzeyde birliği oluşturmak için bugün ortaya çıkmış olan ikinci olanak, yerel karakterdeki sendikal platformlardır. Bahar Eylemleri’nden beri, sendikal bürokrasinin aymazlığını aşmak ve işçilerin taleplerini savunmak için çeşitli düzeyler ve biçimlerde yöresel platformlar ortaya çıkmış; platformda yer alan sendikacılar ve işçi temsilcileri, sendikal mücadeleyi, bu platformlar üstünden ayakları üstüne oturtmak, sendika yönetimlerini ve konfederasyonları etkileyip baskılamak istemişlerdir. Bugün de bu platformlar (şubeler platformları, temsilciler platformları, yerel emek platformları gibi platformlar), yerel düzeyde mücadelenin ilerletilmesinde rol oynayacak özellikler göstermektedir.

Kuşkusuz ki; platformların her biri, içlerinde yer alan sendikacılar ve temsilcilerin yığınlarla bağlantısının düzeyi ve mücadelede gösterdikleri kararlılık derecelerine göre, birbirinden farklılıklar göstermektedir. Dahası, platformların bir özelliği de, her dönem aynı ataklığı ve performansı göstermemeleridir. Tersine, mücadelenin az çok yükseldiği dönemlerde daha etkin rol oynayan platformlar, hareketin düşme dönemlerinde ise, sönme özellikleri göstermektedir. Ancak; üretim birimlerinden canlanacak bir mücadele üstünden, bu platformların, hareketin yerel düzeyde birleşmesi için çok etkin bir rol oynayabileceğini görmek için kahin olmak gerekmez.

3- Mevcut sendikal yapı içindeki mücadeleci sendikacılar ve sendikal mevziler

Sayısı oldukça kalabalık olan sendika yöneticileri içinde, belki sayıları nispeten az olan ve bugün hareketin bulunduğu aşamada son derece önemli olan mücadeleden yana sendikacılar ve bu sendikacıların şu ya da bu ölçüde yönetimlerinde etkin oldukları sendika şubeleri ve merkez yönetimleri vardır. Bu mihraklar ve hatta bu mevzilerde yer alan tek tek kişiler, sendikal hareketin yeni temeller üstünde birleştirilmesinde son derce önemli bir rol oynayabilirler. Onların bu rolü oynaması ve sendikal mücadelenin yeniden inşasında kendi üzerlerine düşeni yapabilmeleri için, inşa faaliyetine, bu faaliyetin unsurları olarak katılmaları özellikle üstünde durulması gereken bir konudur. Çünkü; bu sendikacılar, bir yandan mücadelenin deneyimini taşıyan kişiler, öte yandan sınıf ve özellikle sınıfın örgütlü kesimleri içindeki faaliyetleriyle bir otoriteye de sahip olarak, mücadeleye önemli katkılar yapabilecek pozisyondadırlar. Bu, ilk bakışta, sendikaların yeniden inşası bakımından önemsiz bir ayrıntı gibi görünürse de, gerçekte; bu sendikacıların, sendikaların yeniden inşası fikrine kazanılmaları, bu mücadelenin önemine ve sendikal hareketi bugünkü aciz ve işlevsiz mevziden çıkaracak yol olduğuna inanmaları, onların sendikal harekete katkısını birkaç kat artıracağı gibi; bunun, bugün bu alanda bir ilerleme olacağından umudunu kesmiş genişçe bir kesim oluşturan “namuslu sendikacılar”ı da yeniden hareketin içine çekeceğini görmek gerekir. Sınıfın örgütlü kesimi için önemli oldukları gibi, bunların, örgütsüz kesimler için de yeni bir moral kaynağı olacağı inkâr edilmez.

Bu sendikacıların yanı sıra, son yıllarda mücadele içinde etkin rol oynamış sendika şubeleri ve merkezlerinin, sendikaların yeniden inşasının dayanağı olarak görülmesi gerekir. Bugün mevcut sendikaların şubelerinde ve bazı merkezlerinde olduğu gibi, KESK’e bağlı sendikaların bir hayli şubesi ve merkezinin böyle bir potansiyele sahip olduğu ve fiilen sendikaların yeniden inşasında rol oynayabileceği bilinmektedir. Burada belirtmeliyiz ki, özellikle KESK için, son yıllarda; ne yazık ki, KESK içinde ağırlığı olan çevrelerde bile, “KESK bitmiştir!” gibi kendi karamsarlıklarını KESK’e yakıştıran tespitler yapılmakta; buradan kalkarak, “sosyal hareket sendikacılığı”na yönelen tutumlara prim verilmektedir. Oysa bugün, sendikal hareketin yeniden inşasında KESK’teki dinamizm ve birikim, düne göre daha önemlidir. Dolayısıyla KESK’te sorun, KESK’in kendisinde değil, KESK’in yönetilmesindedir; ve KESK ve bağlı sendikaların mücadelede oynayacağı rolün, geriye, çeşitli sendikal eğilimlerin çıkarlarıyla uyum çizgisine çekilme gayretlerinden gelmektedir.

Kısacası, bugün mevcut sendikalarda, ileri işçi ve kamu emekçisi kesimlerinin, sınıftan yana sendikacıların etkin olduğu merkez, şube, temsilcilik vb. ne varsa; asla küçümsenemez, mücadelenin böyle bir lüksü olamaz. Tam tersine, bu mevzilerin sayısının artırılması, sendikalar içindeki çalışmanın ana hedeflerinden biri olmak durumundadır. Çünkü bu mevziler; sendikaların yenilenmesinin somut dayanakları olmak durumundadır.

4-) Örgütsüz işyerlerindeki mücadelenin ilerlemesi

Sendikaların yeniden inşasının en önemli dayanaklarından (en önemli dayanağı demekte de bir sakınca yok) birisi de; ülkenin değişik bölgelerine yayılmış olan sanayi havzalarında; en başta da “Organize Sanayi Bölgeleri”nde işçilerin sendikalaşma mücadelesidir. Sınıfın neredeyse yüzde 80-90’ını oluşturan bu genç işçilerin sendikalaşma mücadelesi; bilinen bütün zaaflarına ve yıllardır, bir yandan patronlar, öte yandan sendikal bürokrasi ve sendikal yasaların kıskacında eritilmeye çalışılmasına karşın; bu havzalarda sendikal haklar uğruna mücadelenin giderek yaygınlaşması herkesin gözlediği bir gerçektir. Bu yüzden, bu alandaki işçilerin hareketlenmesi, sendikaların yeniden inşasının en önemli dayanağıdır.

Sayısı 8-10 milyona varan bu geniş işçi kesiminin talepleriyle hangi merkezler etrafında ve nasıl bir mücadele süreci içinde birleşebileceği de az çok belli olmuştur. Dahası, bu genç işçi kesiminin sendikalarda birleşmeye başlaması; bir yandan işçi aristokrasisi ve sermaye partilerinin sendikalar içindeki klasik örgütlenmesini etkisiz bırakırken, öte yandan sendikaların gücünü devasa büyüterek; sendikal hareketi, son yıllarda sürüklendiği sürekli üye kaybetme kıskacından kurtaracaktır. Bu, sendikal mücadeleye ve sınıfa, özgüvenini de yeniden iade edecek olan dayanaktır.

Başka bir söyleyişle, sendikaların yeniden inşasında, bu genç işçilerin örgütlenmesi ve sendikal mücadeleye kendi talepleri ve dinamizmlerini katması; sendikalara bugünden tahmin bile edemeyeceğimiz bir güç ve itibar kazandıracaktır. Bu yüzden de; sınıfın gerek işyerlerinde, gerekse havzalar ve ulusal çapta birleştirilmesinde, bu yeni dinamik gücün örgütlenmesi; (başta sözünü ettiğimiz modelimizin kavramlarıyla ifade edersek) sendikal yapının daha geniş bir “malzeme”yle yenilenmesine fırsat vereceği gibi, aynı zamanda, sendikaların üstünde yükseldiği temelin (zeminin) sağlamlaştırılması bakımından da çok önemlidir.

SENDİKALAR VE YASALAR ÇERÇEVESİNDE MÜCADELE

Sendikal mücadelede, işçi haklarının yasalara geçmesi ve yasalarla sınırlı mücadele konuları, en çok tartışılan konulardan olmuştur. Reformcu sendikacılık merkezleri; yasalara geçen hakları ve yasaların tanıdığı mücadele imkanlarını ve elbette sınırlamalarını kutsayıp “her şey” saymışlardır. Sınıf sendikacılığı ise; haklı olarak, haklarının yasalara geçirilmesini önemli görmüş, ama daha yasalara geçtiği andan itibaren de bu hakların sınırlandığına, yasaların, işçileri kontrol etmenin aracına dönüştüğüne işaret ederek, mücadelenin, işçilerin talepleri uğruna, hiçbir yasa, gelenek, görenekle sınırlı olmadan sürdürülmesi gerektiğine; işçilerin kazanımlarının sınırını, o anda iki sınıf arasındaki mücadelenin boyutunun belirlediğine dikkat çekmiştir.

“Son yarım yüzyıl içindeki sendikacılığın yumuşak karnı, yasalar çerçevesinde çalışmayı kendisi için başlıca ilke olarak benimsemiş olmasıdır” dersek, gerçeği önemli ölçüde ifade etmiş oluruz.

Reformcu sendikacılık merkezleri; 2. Büyük Savaş’tan sonra, burjuvaziyle, yazılı olmayan, ama yazılı pek çok sözleşmeden daha etkili olan bir “toplumsal anlaşma” yapmıştı. Sendikalar düzene, onun hayatiyetine yönelmeyecek, buna karşılık, işçilerin talepleri de yasalara geçirilecekti. Bu anlaşma, 1950’li, ’60’lı yıllarda nispeten geçerli de oldu. Ama, bu durumdan kazançlı çıkan sermaye güçleri oldu. Çünkü, hükümeti, askeri, polisi, mahkemeleri ile devleti elinde bulunduran egemenler; sendikalı işçilere, sözlerle verdiklerini başka yollardan geri almanın yolunu her zaman buldular. Son 25 yılda ise, sermaye güçleri, tedrici olarak, kendi çıkardığı yasalara da uyma ihtiyacını daha az duyar oldu. Ve yasalarda ne yazarsa yazsın; sermaye, büyük bir keyfiyetle, çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaptı. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve esnek çalışma eşliğinde, işçilerin çalışma saatlerinden iş güvencesine, çalışma koşullarını kötüleştirmekten sosyal güvenlik ve sağlıkla ilgili hakların gaspına kadar, pek çok konuda yeni yasalar çıkararak; İş Yasası’nı değiştirerek, eski “toplumsal anlaşmayı” da resmen çiğnedi. Ama bütün bunlar bile, uzlaşmacı sendikacılığın “yasalara olan imanı”nı azaltmış değil. Onlar hâlâ; “yasalar”, “sosyal hukuk devleti”, “anayasal haklar”,... demeye devam ediyorlar.

Bu, Türkiye’deki sendikalar açısından çok daha fazla böyledir11

Bütün bunların da ötesinde, dünün sendika ve çalışma yasaları; belirli bir işe giren işçinin, yıllarca o işte çalışma, “girdiği işten”, büyük ihtimalle “emekli olma” varsayımı üstünden oluşmuştur. Sadece sendikaya üyelik değil, sendikanın yetki alması da, işçilerin kolayca işten çıkarılamayacağını ve yıllarca o işyerinde çalışacağını varsayar. Bazen 1-2 yılı bulan “yetki tespiti”nin de mantığı budur. Ancak; iş güvencesinin tümüyle ortadan kalktığı, işçilerin aynı işyerinde çalışma sürelerinin aylara düşmüş olduğu bugünkü iş koşulları; aslında yasalar çerçevesinde kalındığında, hiçbir sendikal örgütlenmenin yapılamayacağını göstermektedir.

Çünkü; patronlar, daha sendikalaşma haberini alır almaz; önceden mimlediği işçileri, çeşitli bahanelerle işten atmakta, bu da yetmezse, yetkiye itiraz ederek, aylarca süren yetki belirleme zamanı içinde, sendikalı bir tek işçi bile bırakamayacak biçimde bir tenkisata gidebilmektedir. Bu yüzden, bugün sendikaların “yetkili” olduğu, ama yeterli sayıda ya da hiç üyesinin olmadığı birçok işyeri vardır.

Sadece sendikalaşma konusunda değil, başka konularda da, patronlar hiçbir yasaya uymamayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Ama, işçilerin, sendikaların her kıpırdanışını, yasalara aykırı davranmakla suçlamaktadırlar. Bütün bunlar, patronların keyfi davranışı ve sendikacıların “Aman yasalara uyalım” ninnileri, işçilere, yasalara bağlı kalındığında hiçbir mücadelenin yürütülemeyeceğini göstermiştir. Bu yüzden, sendikaların yeniden inşa edilmesi mücadelesi, yasalar ve onlarda yazılı haklar ve sınırlamalarla kendini sınırlamayan bir mücadele olmak zorundadır. Aksi halde; sendikal mücadele ve sendikalaşma mücadelelerinin hiçbir şansı olamaz.

Dün sendikalarda yasalar çerçevesinde mücadele belirli bir anlam ifade ediyorsa da, bugün artık, en gelişmiş ülkelerde bile, yasalarla sınırlanan bir sendikacılığın hiçbir anlamı kalmamıştır.

Aslında KESK’in mücadele tarihi, “yasal kazanım” ve bu kazanımın bir “kapan”a dönüşmesinin son derece öğretici ve yakın bir örneğidir.

Kamu emekçileri, sendikalarını, yasalarda yazılı hiçbir hakları yokken örgütlediler ve sendikalarını kurdular. 4866 Sayılı Kamu Emekçileri Sendikaları Yasası; sendikaların yasallığını tanırken, ayrıca, 657 sayılı yasaya göre çalışanlar dışındaki kamu emekçilerinin bu sendikalarda örgütlenmesini yasakladı. Yasa bununla da kalmadı, sendikalarda örgütlenen emekçilerin grev ve TİS hakkını da tanımadı.

Ancak uzunca bir zamandan beri; artık “uymaları gereken bir yasaları” olduğuna koşullanan kamu emekçileri, bu yasalarla kendilerini sınırlıyor; başka statülerde çalışan kamu emekçilerini (taşeron işçileri, vakıf çalışanlarını, geçici ya da sürekli sözleşmeli çalışanları, hizmet birimlerinde işçi statüsünde çalışanları) üye almıyorlar. Artık, “Grevli, Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı İstiyoruz” sloganı bile, sırayla atılan başka sloganların arasında varsa, atılıyor.

Dahası, kamu emekçileri sendikalarının resmen kuruluşunun üstünden 10 yıl geçmeden, 4688 sayılı yasayla sınırlı kalındığında, kamu emekçileri sendikalarında örgütlenecek emekçi sayısı parmakla gösterilecek kadar azalacaktır. Meşruiyetini yasalardan değil, emekçiler ve haklarından, sınıflar mücadelesinin geleneklerinden alırsa, KESK, kendisini var eden amaç ve mücadele ilkelerine uygun olarak yeniden inşa edilebileceği gibi; işçi sendikalarının yeniden inşasında da son derece önemli bir rol oynayabilecektir. Aksi halde, uzun olmayan bir süre sonra, bugün az çok kitleselliği olan birkaç sendikası da, üye sayısı bakımından ciddi bir kitleye sahip olmaktan çıkacaktır.

Taşeron sistemi bile, bugün tek başına, mevcut yasaların işçiler ve sendikalara sağladığı bütün imkanları ortadan kaldırmıştır. Bununla, işyeri pek çok taşerona bölünüp, yasal olarak sendikalaşabilme imkansıza yakın zorlaştırılırken, aynı zamanda, sendika yetkisi, o taşeron firmanın bütün ülkedeki “işyerlerinde” çalışan işçilerin yarısından fazlasının sendikaya üye olmasına bağlanarak, sendikaların yetki alması olanaksızlaştırılmıştır. Öyle ki, daha yetki alma ve yetkiyi hayata geçirme konusuna bile gelmeden bu durum kesinlik kazanmıştır. Nitekim bugün pek çok işyerindeki mücadeleler sadece bu nedenlerle başarısızlığa uğrarken, başarılı olan nadir örnekler de; yasaların ne dediğine bakmadan, işçilerin örgütlenip güçlerini birleştirerek, patronlar ve sendikal bürokrasinin oyunlarını bozacak bir gücü bir araya getirebildikleri işyerlerinde mümkün olabilmektedir. Son ve en önemli başarılı örnek ise; Diyarbakır Akyıl Tekstil Fabrikası’nın 600 işçisinin, grevle de destekleyerek sürdürdükleri uzun mücadele sonunda, sendikalı olmayı başarmalarıdır.

SENDİKALAR VE SİYASET

Reformcu sendikacılık merkezlerinin, sendikaların “bulaşması”na en çok karşı durdukları ve en çok uzak kaldıklarını söyledikleri şey siyasettir. Onlar, sendikacılıkla siyasetin birbirine asla karışmaması gerektiğini, aksi halde işçilerin bölüneceğini öne sürerler. Ama gerçekte; sermaye güçlerinin sendikalara, işçi hareketine müdahalesinin sistematik bir biçimde başladığı 19. yüzyılın ikinci yarısından beri, sendikalar, siyasetin hep içinde olmuşlardır. Bu yüzden de, bazı rastlantısal örnekler ya da sendikacılığın henüz çok başında olunan kimi ücra köşeler bir yana bırakılırsa, yüz yılı aşkın bir zamandan beri, siyasetin dışında bir sendikacılık yoktur. Hele tekelci aşamaya gelmiş kapitalizm koşullarında, işçi aristokrasisinin sendikalarda sermayenin koçbaşı rolü oynadığı son yüzyıl içinde, siyaset dışı bir sendikacılık olanaksızdır ve elbette sendikaların “antik dönemi”ne ilişkin bir şeydir. Öte yandan, “aman işçiler ve sendikalar siyaset dışında olsun” diyen sendikal bürokrasi ve patronlar; sendikalara sürekli müdahale etmekte; boğazlarına kadar siyasete batmış bulunmaktadırlar.

Aslına bakılırsa, onlar siyasetten söz ederken; işçi sınıfının kendi bağımsız siyasetinden söz etmektedir. Yani onlar, işçilere, “Aman işçi sınıfının siyasetine bulaşmayın” demektedirler. Yoksa burjuva siyasi partilerle, hükümetle ilişkilerde ve patronların siyasi entrikalarında, bu “siyaset dışı” sendikacılar, var güçleriyle pozisyon almaktadırlar.

Örneğin Türk-İş’in kuruluşunda yer alan her iki “işçi örgütü” de, o dönemin iktidar ve ana muhalefet partilerinin “işçi kolları”na bağlıydı. Yetmedi; Türkiye’de sendikalar yasasını iki İngiliz uzman hazırladı. Ve sınıf sendikacılığı mı yoksa sermayeden yana bir sendikacılık mı büyük bölünmesinde, Türk-İş, dış ve iç sermaye güçlerinin politikalarına bağlı olarak, sermayeden yana bir sendikacılık merkezi olarak kuruldu. 1950’li yıllar boyunca, Türk-İş, iki “önemli” eylem düzenledi; birisi “komünizmi telin mitingi”, öteki ise “Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır mitingi”ydi. Ve daha kuruluşundan itibaren, Türk-İş’in yöneticileri, Amerikan dünya egemenliğini pekiştirmenin aleti olan AFL-CIO ile CİA’nın iç içe çalıştığı dönemde, Türk-İş yöneticileri “kitleler halinde” ABD’de “eğitime” alındı. Türk-İş’in sendikalarının başkanları, CHP, DP ve AP’nin listelerinden milletvekili olmaya hiç ara vermediler. Üstelik de, hem milletvekili, hem de sendika başkanı olarak görev yaptılar12. Ama sorarsanız; Türk-İş’in en önemli ilkesi; “siyaset dışı”, “siyaset üstü” sendikacılıktır!

Bugün artık, Türk-İş’in sendikacıları bile “siyaset dışı” sendikacılığa özel ve sık sık vurgu yapamıyorlar. Ama, sendikal kültür, yine de, “siyaset dışı sendikacılık”ın, sendikacılığın ana tutumu olması gerektiğini öğütlemeye devam ediyor. Özellikle de sınıftan yana siyasete ilişkin olarak, işçilerin siyasi olarak bir tutum alması konusunda sendikacılar açık davranmama ilkesini sürdürüyorlar. Kısacası bürokrat sendikacılar, kendileri siyaset alanının en çirkef bölgelerinde (sermayenin en has partilerinde ve örneğin 28 Şubat günlerinde olduğu gibi sermaye ve devletle daha özel ilişkiler içinde) boğazlarına kadar siyasete batıyorlar; ama işçilerin siyaset yapmasını istemiyorlar; onlara “Aman siyasete bulaşmayın, bu alan işçilere göre değil” diyorlar.

Oysa sendika bürokratları; kendilerine yakın parti iktidardaysa başka, muhalefetteyse başka davranacak kadar “ince siyaset” izliyorlar. Örneğin bugün AKP’ye yakın sendikacılar işçilerin her tür eylemlerine karşı çıkıp, yığın hareketinin hükümeti hedef almasını önlemeye çalışırken, muhalefete yakın duranlar, hükümete muhalefet yapacak biçimde davranmaktan yana tutum alıyorlar.

Sendikaların yeniden inşasının bir yanı da, işte bu boş aşağı duran hali ayakları üstüne oturtarak, sendikaları, sermaye güçleri karşısında yepyeni bir mevziye; sermaye güçleriyle tüm güçleriyle savaşabilecekleri bir mevziye sokacaktır. Bu olmadan, sendikaların yeniden inşasının tamamlanması da mümkün olmayacaktır. Çünkü sendikal mücadelenin tarihi göstermektedir ki; sendikalar, uzunca bir zaman önce, sadece işçiler arasında rekabete son veren, işçilerin ücret ve sosyal hakları mücadelesiyle sınırlı mücadele eden örgütler olmaktan daha ileri geçerek; bundan 125 yıl önce Marx’ın da belirttiği gibi; “işçi sınıfının sermayeye karşı örgütlenme ve mücadele merkezleri” olarak, sınıfın sermayeye karşı iktidar mücadelesinin de (siyasi mücadelenin de) aracı olarak rol oynamaya başlamışlardır. O aşamadan beri de; işçi sınıfı siyasetinin, işçi sınıfının sermaye karşısındaki iktidar mücadelesinin, sömürüden kurtuluş mücadelesinin de araçları olmadıklarında, kendi rollerini de oynayamaz olmuşlardır. Yaşadığımız son 50 yıl, sendikaların işçi sınıfı siyaseti dışına düştüklerinde nasıl derbederleştiklerini, işçilerin gözünde itibar yitirdikleri gibi, patronlar ve hükümetleri tarafından da ciddiye alınmayan örgütlere dönüştüklerini göstermiştir.

Günümüzde sendikaların siyasetin içinde olması ihtiyacı çok daha güncel bir sorundur. Çünkü bırakalım hükümetin politikalarını, iç ve dış politika sorunlarını, TİS’ler ve işçilerin basit ücret pazarlıkları bile, hükümetlerin ekonomik politikaları ve uluslararası sermaye odaklarının (IMF, Dünya Bankası, GATT, AB, Gümrük Birliği, ...) istekleri tarafından belirleniyorsa, burada, işçiler ve onların sınıf örgütleri olarak sendikalar; hükümeti, sermaye sınıfını, hatta uluslararası sermaye güçlerini hedef almadan, TİS’leri bile başarıya ulaştırmaz. Dolayısıyla en genel anlamıyla alırsak; siyasi mücadele, sınıfın sınıfa karşı mücadelesiyse, ki öyledir; yalnızca bu nedenle bile, bugün sendikaların siyasetle, elbette sınıf siyasetiyle uğraşması; burjuvazinin politikalarına karşı sınıf partisinin politik hattında yer alması bir zorunluluktur.

Ancak burada, “Nasıl bir siyaset?” konusu gündeme gelmektedir. Elbette ki; sendikalar parti değildir; içlerinde her siyasi görüşten işçiler, kamu emekçileri vardır. Öyle olunca da; sendikaların bir siyasi parti gibi davranamayacakları, her gün her konuda demeç veren, hükümet ve başbakanla polemik yapan bir çizgide politika tarzının sendikalarla uyuşamayacağı ortadadır. Tam tersine, sendikalar; ülke sorunlarının işçiler ve ülke lehine çözümleri üstünden, işyerlerinden başlayan ve işçileri bir tutum almaya yönlendiren; tüm sınıfı doğru tutum etrafında birleştiren bir siyaset tarzını esas almak durumundadırlar. Örneğin Kürt sorununun çözümü konusunda13 işçiler ve onların örgütü elbette tutum almalıdır. Bu tutum; Türk kökenli işçiler için Kürt işçilerle birleşmeyi esas alan bir tutum olması gerekirken, Kürt kökenli işçiler için de, Türk ve öteki milliyetlerden işçilerle birliği esas alan bir çizgide olmak durumundadır. Sendika, bu birliği savunan ve sorunun barışçı, demokratik, halkçı çözümünün dayanağı olan bir tutum ortaya koyup; burada bir “taraf” olacaktır.

Bu konu böyle gündeme gelince; bir konfederasyon olarak, demokrasi mücadelesinde, demokrasi talepleri doğrultusundaki mücadelede yer almaya çalışan KESK’te ve bağlı sendikalarda son yıllarda yaşananlar öğreticidir. Çünkü; Kürt sorununda gerginliğin artmasına bağlı olarak yükselen şoven milliyetçi dalga karşısında, KESK’e bağlı bazı sendikalarda, şoven dalganın baskısından etkilenen çevrelerde, sıkça, sendikalarının “bölücülüğe destek verdiği” gerekçesiyle sendikadan istifaya kadar varan tepkiler ortaya çıktı.

Burada sorun, KESK’in ve sendikaların Kürt sorununun barışçı, demokratik çözümünü savunması mıdır?

Elbette hayır! Burada sorun; konunun sendika tabanında tartışılması; sendika içinde farklı eğilimlerin birbiriyle tartışması sağlanarak, konuya ilişkin farklılıkları azaltmak ve gerçeğin etrafında tabanın çoğunluğunu kümelendirmek yerine, kararların sendikaların en üst kademelerinde; çeşitli siyasi çevrelerin temsilcileri arasısında varılan bir uzlaşmayla alınmasıdır. Yani KESK’e bağlı sendikalarda siyaset tarzının, yığınlar bir yana itilerek, yine yöneticilerin siyaset yaptığı sendikacılığın “solcu tipi” olarak (Türk-İş’te, Hak-İş’te, DİSK’te bu durum, sendika yöneticilerinin sermaye partilerinin politik platformunda yer alması biçiminde ortaya çıkıyor) tezahür etmesidir. Dahası, hükümet ve milliyetçi odaklardan gelen baskılar karşısında, yönetici kademelerde yer alanların en azından bir bölümü, bu kararın arkasında durmak yerine, yan çizerek, tabanda alınan kararlara karşı inancı zayıflatan, kötü niyetli kışkırtmaların etkili olduğu bir ortam oluşturmaktadır. Yani; milliyetçi kışkırtmaların tabanda etkili olmasının bir yanı; tabanın kararların oluşum safhasına katılmaktan dışlanmasıysa, öteki yanı da, yöneticiler arasında gerçek birliğin olmaması; estirilen cereyanlar karşısında, bu yöneticilerin ve yandaşlarının alınan kararları savunma kararlılığını göstermemeleridir. Bunu pek çok konuda gördük.

Elbette ki; burada söz konusu olan; bir siyasi konuda; sendika yönetiminin durmadan tabanda çoğunluk oylaması yapması ve ona göre karar vermesi değildir. Burada söylenen; ülkenin başlıca sorunlarını (Kürt sorunundan şeriata, ifade özgürlüğünden emperyalizme karşı mücadeleye, başlıca siyasi konularda) üye kitlesi içinde tartıştırmak; bu sorunların çözümünün nasıl olursa işçilerin, emekçilerin yararına, onların amaçlarına uygun olacağını tartıştırmak; doğru çözüm etrafında bir çoğunluk oluşturmaktır. Yani tabanı kararların oluşturulmasına katmak, politik tutumu onların iradesi olarak oluşturmaktır. Oysa yapılanın arı kovanına çomak sokup kaçmaktan farkı yoktur. Bu da, şoven milliyetçi odakların, rakip sendikal güçlerin ve hükümetin baskılarının etkili olacağı bir kargaşa ortamı yaratmıştır.

Nitekim; bu tür tepkiler karşısında kararlı bir tutum alınıp doğru müdahaleler yapıldığında, tepkiyi organize edenlerin başarısızlığa uğradığına tanık olunmuştur.

Yukarıdan beri, işyeri örgütlenmesi ve sendikal hareketin birleştirilmesine ilişkin olarak söylenenlerle birlikte düşünüldüğünde; sendikaların siyaset yapma tarzının nasıl olması gerektiği herhalde anlaşılacaktır. Sendikal mücadeleye dolaysız bir biçimde katılan ve sermaye güçleriyle karşı karşıya gelen yığınların siyasi konulara bakışlarının elbette hızla değişeceğini; işçilerin, emekçilerin kendi sınıflarının çıkarları doğrultusunda birleşeceklerini, bu birlikten doğan gücün verdiği özgüvenle, ülke ve dünya sorunlarında kendi sözlerini söyleyip, bu sözler doğrultusunda saf tutacaklarını söylemek, bir tahmin değil; sınıflar mücadelesin son yüz yıllık deneyimleri tarafından defalarca doğrulanan bir gerçektir.

***

Kuşkusuz ki, yukarıda söylenenler sadece kendimizde kaldığı ya da genel olarak ortaya söylendiğinde gereken etkiyi uyandıramaz. En fazla, “Doğru söylüyorsunuz; böyle olmalı!” denir. Ama, bu tutuma; sınıfın ileri kesiminin, namuslu, mücadeleden yana sendikacıların kazanılması için gereken çaba gösterilir; bunun için gerekli propaganda örgütlenir (işçiler arasında, ileri kesimlerden başlayarak, sendikaların yeniden inşası ve bunun nasıl olacağı tartışmaya açılır); ortaya çıkan her mücadele sendikaların yeniden inşası amacıyla birleştirilebilirse; kuşkusuz ki; işyerlerindeki mücadele de yeni bir anlam kazanacaktır.

___________________________________________________________________________

DİPNOTLAR

1 Bu broşür boyunca işçiler, işçi sınıfı, kamu emekçileri ve onların mücadelesinden söz edilmektedir. Bazen “işçiler” adlandırmasının kamu emekçilerini de kapsayacak biçimde kullanıldığı olmuştur. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, sendikal mücadele dendiğinde, ülkemizde fiiliyatta bu iki kesimin sendikaları vardır. İkincisi ise; kamu emekçilerinin önemli bir bölümü, gerçekte, resmi statüleri memur olmakla birlikte, işçi sınıfın bir tabakasını oluşturacak sınıfsal özelliklere sahiptir. Zaten kamu emekçisi sendikalarını sendika yapan da bu kesimdir. Kaldı ki, bu kesim, bir yandan onları “memur yapan” iş güvencesini yitirerek, bir yandan da maddi yaşam koşulları bakımından hızlı bir proleterleşme sürecindedir. Bu yüzden de, sendikalardan, işçilerden söz edildiğinde, çoğu zaman, kamu emekçilerinden ayrıca söz edilme ihtiyacı duyulmamıştır.

2 Elbette bugün de, mevcut koşulları zorlayarak üye kazanan, işyerlerini örgütleyen mücadeleci sendikacılar vardır ve “sendika bürokrasisi”nden söz ederken de onları kastetmiyoruz. Tersine onların gayretleri sendikaların yenilenmesi mücadelesinde en somut ve en önemli dayanaktır.

3 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) normları, savaş sonrasında, hem işçi sınıfının kazanımlarının hem de sermaye ile uzlaşmacı sendikacılığın kapitalizmin devamı konusunda anlaşma şartlarının ifadesiydi. Bu yüzden ILO ve normları, bir yandan işçilerin kapitalist ülkelerdeki hakları bakımından ulaştığı “ileri” bir aşamayı yansıtırken, öte yandan da işçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki uzlaşmayı yansıtıyordu. Sınıf mücadeleci çizgiyi terk eden sendikalar, sermaye odaklarının kucağına düştüler ve işçilerin uzun mücadelelerinin kazanımı olan sosyal haklar, sistem içine hapsolan mücadelenin bahanesi oldu.

4 Kamu emekçileri sendikaları dendiğinde, burada, KESK’ten söz edeceğiz. Çünkü; sendikalaşma için bir mücadele yürüten, bu alanda sendikaların kurulmasını gerçekleştiren dinamik KESK’te ifadesini bulmuştur. Diğer konfederasyonlar, kamu emekçileri mücadelesine dışardan bir müdahalenin uzantısı olarak kurulmuşlardır. Ancak, kurulup belirli bir kitleselliğe ulaştıktan sonra sendikal hareket içinde bir meşruiyet kazanmışlardır. Sürecin mücadele deneyimlerini, zaafları ve avantajlarıyla KESK temsil ettiği için, bu yazı çerçevesinde kamu emekçilerinin sendikal mücadelesinden söz edildiğinde, KESK’in faaliyetlerinden söz edilmiş olacaktır.

5 Restorasyon, bir yapının eskisine uygun olarak yenilenmesidir. Burada yeniden inşadan kasıt ise, eskisinin eski haline uygun olarak yeniden inşası değil; sendikaların, işçi sınıfının mücadele ve örgütlenme merkezleri olarak, sınıfın iktidar mücadelesinin araçları olarak yeniden inşa edilmesidir.

6 “Çalışanların ortak yasasının çıkarılması” gibi reformcu, emekçiler arasında yanlış mücadele anlayışları yayan girişimler, aynı eski uzlaşmacı sendikal anlayışın devamıdır. Çünkü biliyoruz ki; kapitalist toplumda işçiler, emekçiler talepleri için mücadele eder ve bunların yasalara nasıl geçeceği ise; bu mücadelelerin edindiği mevzilerin düzeyi ile belirlenir. Çünkü söz konusu olan, işçilerin, emekçilerin haklarının yasaya geçirmek olduğunda, sermaye parlamentolarının alabilecekleri en ileri tutum, var olan durumun yasaya geçirilmesidir. Bu en ileri durum bile, daha yasa çıktığı an, emekçilerin mücadelesinin sınırlaması anlamına gelir. Dahası; her reform, sınıfın iktidar için verdiği mücadelenin (devrim mücadelesi) yan ürünüdür. Herhangi bir hakkın yasaya geçmiş olmasını kendi başına bir kazanım olarak görmek, zaten reformculuk tuzağına düşmek olur. Sosyal devletçi anlayışların handikapı bu olmuştur. “Çalışanların ortak yasası” gibi, adı bile idealist olan bir yasa çıkartmayı kendine amaç edinenler de, bu taleplerin içeriğinden ve niyetlerinden bağımsız olarak, toplumun, çıkarları birbiriyle çatışan sınıflara bölündüğü gerçeğini reddetmektedirler. Kaldı ki; işçi “çalışan” olduğu gibi, patron da “çalışmakta”dır; vali, subay, polis vb. de görevlerini yaparken bir tür emek harcamaktadır. Dolayısıyla “çalışanlar” kavramının kendisi bile, sınıf fikri ve sınıf mücadelesi anlayışıyla çatışan bir kavramdır ki; zaten bu fikrin teorisyenlerinin önemli bir bölümü de, “çalışanlar” deyince, açıkça “emeği ile geçinen herkes” diyerek, rantiye dışında herkesi kastettiklerini yazıp çizmektedirler.

7 Burada, DİSK’in kurulduğu yıllarda temsil ettiği sendikacılık anlayışıyla ilgili birkaç şey söylemek, konunun anlaşılmasını kolaylaştırır. Türkiye’de DİSK’in de kuruluş süreci olarak ortaya çıkan ve 1960’ların ikinci yarısında özel sektör merkezli işyerlerinde başlayan, mücadeleci işçilerin, doğrudan işyerlerinde örgütlenerek, işyerlerindeki işçileri de mücadeleye katarak, Türk-İş’in uzlaşmacı sendikacılık anlayışına baş kaldırmaları ve bu başkaldırının somutta DİSK’e geçme mücadelesi olarak şekillendiği Türkiye işçi sınıfı tarihinin en parlak dönemi, kuşkusuz ki, bugün de bizlere öğreten bir dönemdir. Ve bu dönem, sendikacılığın, Türkiye işçi sınıfının sınıf olarak birleştiği bir dönemidir. 15-16 Haziran, bu dönemin hem zirvesini hem de sonunu işaret eder. Çünkü, 16 Haziran gecesi ilan edilen sıkıyönetim; DİSK’i DİSK yapan mücadeleci işçi önderlerini önce cezaevlerine atmış, sonra da onları işyerlerinden tasfiye ederek; sendikal bürokrasinin işçi mücadelesini kontrol etmesi için zemin oluşturmuştur. 12 Mart darbesi ise, sıkıyönetimin başaramadığı yönleri tamamlayarak, DİSK’i, arkasında, kısa ama şanlı bir mücadele tarihi olan bir sendika merkezine, ama “Türk-İş”leşme sürecinde hızla ilerleyen bir sendika merkezine dönüştürmüştür. Bu dönemde bile, sendikal hareketin, işçi inisiyatifinin öne çıkması ve bu inisiyatifin getirdiği ataklık ve mücadelecilik dışında, esas olarak, Türk-İş’e “can veren” uzlaşmacı sendikacılıktan bütünüyle koptuğu da çok söylenemez. Zaten DİSK’in, mücadelenin estirdiği rüzgârlar dinince, hızla “Türk-İş”leşmesinin bir nedeni de budur.

8 Örneğin BEKO fabrikasında, son birkaç yılda, işlerin önemli bir kısmı taşerona aktarılmıştır. Patron ve yetkili sendika, kadrolu ve taşeron işçiler arasındaki rekabeti kışkırtmak için adeta iki işçi kesimini askeri kurallarla ayırmış, kadrolu işçilerin “üst”, taşeron işçilerin de “ast” olduğu intibaını yayacak biçimde, elbiseleri, dinlenme ve yemek önceliklerine kadar farklılıkları dayatmışlardır. Kadrolu işçiler, kendilerini taşerondan farklı görmeye başlamıştır. Ama geçen iki yıl içinde, taşeron öyle yayılmıştır ki; kadrolu işçiler azınlığa düşmüş, sendika, azınlık sendikası haline gelmiştir. Eğer süreç bu hızla ilerlerse, yakın bir gelecekte, kadrolu işçilerin hızla taşeron işçilerle aynı statüye ineceğini söylemek kehanet olmaz.

9 Sermaye güçleri; işçiler arasına rekabeti pek çok yolla sokmaktadırlar. Ama, bunun en etkili yolu, emekçileri bölmek, onları aralarında yarışa sokarak, yarışı önde bitirenlerin ödüllendirilmesidir. İşletmelerde “performansa göre ücret” koçbaşı olarak kullanıldığı gibi; örneğin hastanelerde “döner sermayeden pay”, eğitimcilerde “ek ders ücreti” gibi ek gelirler sağlama da öteki rekabet unsurları olarak ortaya çıkmaktadır. Üstelik; burada genel olarak, “ücretler arasındaki farkı azaltmak” yönünde tutum almak da yetmez. Çünkü; çok zor geçim şartları altındaki emekçilere; “ek ücretten vazgeç”, “döner sermayeye hayır de” demek kolay değildir. Ama bunlara “hayır” demeden de emekçiler arasında birliği sağlamak zordur. Bu yüzden, bu tür durumlarda, genel çözümler yerine; “ek ders”, “döner sermaye” gibi farklı ücretlerin “genel ücrete eklenmesi ve herkese verilmesi”ni talep etmek önemlidir.

10 Örneğin İstanbul Avrupa yakasında daha önce işyerlerini işgal ederek DİSK’e geçen Demirdöküm ve Sungurlar gibi işletmelerin işçileri; bölgedeki diğer işletmelerin işçileri tarafından önder görülmüşlerdi. Birçok fabrikanın işçileri, onlarla ilişkiye girip dayanışma sözü aldıklarında, başkaca bir mihrak tanımayarak, harekete geçiyorlardı. Anadolu yakasında ise, benzer rolü, Parsan ve Singer gibi fabrikalar, Adana’da BOSSA aynı rolü oynamıştı.

11 Elbette burada, hakların yasalara geçmesi önemsizdir denmek istenmiyor. Tam tersine, hakların yasalara geçmesi, daha ileri mücadeleler için bir basamaktır. Elbette işçilerin yasalardaki haklarını bilmesi, onları patronlara karşı savunması da son derece önemlidir. Burada karşı çıkılan; “Haklarımız yasalarda yazıyor, öyleyse artık haklar kendiliğinden gerçekleşir” ya da “Madem bu hak yasada böyle yazıyor, daha fazlasını isteyemeyiz” zihniyetidir. Şu bir gerçek ki; eğer arkasında sınıfın gücü olmazsa, yasada yazılan hakkı bile kimse tanımaz. Örneğin sendika hakkı yasada yazar, ama işçinin örgütlü gücü olmadan, bir mücadele yürütmeden, hiçbir patron işçinin sendikalı olmasını kabul etmez. Yani; “Yasa seni korumaz; ancak senin gücün varsa yasa sana dayanak olur!” ilkesi geçerlidir. Bu yüzdendir ki; sendikal mücadelede asıl olan, işçinin örgütlü gücüdür. Eğer örgütlü güç yoksa, hak da yoktur; eğer yeterince örgütlüysen, yasalarda yazmasa da, haklarını alabilirsin! Kural budur.

12 Türk-İş’in genel sekreterini darbe hükümetine bakan olarak verdiği 12 Eylül’ün Anayasası ile milletvekili olan sendikacının sendikacılığı düşürüldü.

13 Kıbrıs konusu, Irak’ın işgali, seçimler, IMF ile ilişkiler, ifade ve basın özgürlüğü, milliyetçi kışkırtmalar, şeriat sorunu, vergiler, eğitim ve sağlık politikaları, ... bütün bu konular, elbette ki sendikaların tavır alması gereken konulardır.
 
Yazan kutlu | 04.01.2009 22:25:35 | Puan Ver : 0 | Yorumlar : 312 | Okunma : 20257 | Yazdır | Gönder | Word indir
» Yazıya Yapılan Yorumlar
Yazan : Tarih : 12.02.2019 13:14:14
[url=http://ampicillinbest.us.com/]for more info[/url]
Yazan : Tarih : 12.02.2019 10:15:05
[url=http://elimitebest.us.org/]ELIMITE[/url] [url=http://synthroidbest.us.com/]synthroid[/url] [url=http://kamagra-abc.com/]kamagra jelly[/url] [url=http://proscarbest.us.org/]where to buy proscar[/url]
Yazan : Tarih : 12.02.2019 02:12:25
[url=http://baclofen-abc.com/]baclofen online[/url] [url=http://augmentinbest.us.org/]generic augmentin[/url] [url=http://colchicinebest.us.com/]colchicine no rx[/url] [url=http://amoxilbest.us.org/]amoxil[/url] [url=http://vardenafilbest.us.org/]Vardenafil[/url]
Yazan : Tarih : 12.02.2019 01:17:16
[url=http://colchicine.company/]colchicine[/url]
Yazan : Tarih : 11.02.2019 22:16:19
[url=http://genericphenergan.com/]phenergan[/url]
Yazan : Tarih : 11.02.2019 14:36:15
[url=http://stromectol.team/]buy stromectol[/url]
Yazan : Tarih : 11.02.2019 06:24:52
[url=http://kamagraoffers.us.com/]kamagra[/url]
Yazan : Tarih : 10.02.2019 20:21:58
[url=http://doxycycline-abc.com/]doxycycline[/url]
Yazan : Tarih : 10.02.2019 12:20:24
[url=http://bactrimgeneric2019.com/]order bactrim[/url]
Yazan : Tarih : 10.02.2019 09:38:15
[url=http://viagraabc.com/]as example[/url]
Yazan : Tarih : 09.02.2019 23:42:55
[url=http://levitrabest.us.com/]homepage here[/url] [url=http://arimidexbest.us.org/]arimidex[/url] [url=http://kamagraoffers.us.com/]kamagra[/url]
Yazan : Tarih : 09.02.2019 23:40:02
[url=http://hydrochlorothiazide-abc.com/]Hydrochlorothiazide[/url]
Yazan : Tarih : 09.02.2019 21:12:55
[url=http://wellbutrin-abc.com/]wellbutrin sr 150[/url] [url=http://cafergotbest.us.com/]cafergot[/url] [url=http://genericvantin.com/]vantin[/url] [url=http://doxycycline-abc.com/]doxycycline[/url] [url=http://metforminbest.us.org/]Metformin[/url]
Yazan : Tarih : 09.02.2019 17:17:01
[url=http://amoxilbest.us.org/]amoxil 250 mg[/url] [url=http://genericneurontin.com/]click this link[/url] [url=http://kamagra-abc.com/]kamagra online[/url] [url=http://genericarimidex.com/]Arimidex[/url] [url=http://hydrochlorothiazide-abc.com/]hydrochlorothiazide 12.5mg[/url] [url=http://vermoxbest.us.org/]order vermox[/url] [url=http://proscarbest.us.com/]proscar bph[/url]
Yazan : Tarih : 09.02.2019 17:16:31
[url=http://albuterol-abc.com/]albuterol sulfate inhalation solution[/url]
Yazan : Tarih : 09.02.2019 10:51:03
[url=http://generictoradol.com/]toradol eye drops[/url] [url=http://inderalbest.us.org/]generic for inderal[/url] [url=http://doxycycline-abc.com/]DOXYCYCLINE 500MG[/url] [url=http://abilifygeneric2019.com/]abilify medicine[/url] [url=http://acyclovir-abc.com/]more helpful hints[/url] [url=http://tetracycline-abc.com/]tetracycline[/url] [url=http://genericphenergan.com/]cost of phenergan[/url] [url=http://genericalbenza.com/]Albenza[/url]
Yazan : Tarih : 09.02.2019 02:54:58
[url=http://genericnolvadex.com/]nolvadex pct buy[/url]
Yazan : Tarih : 08.02.2019 18:48:38
[url=http://motrinbest.us.com/]motrin 600[/url] [url=http://hydrochlorothiazide-abc.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://kamagra-abc.com/]kamagra[/url] [url=http://lasixbest.us.com/]lasix drug[/url] [url=http://zoloftbest.us.com/]zoloft[/url] [url=http://genericbiaxin.com/]biaxin pneumonia[/url] [url=http://celexabest.us.org/]buy cheap celexa[/url]
Yazan : Tarih : 08.02.2019 09:06:25
[url=http://genericzofran.com/]Zofran Otc[/url] [url=http://motrinbest.us.com/]motrin[/url] [url=http://proscarbest.us.org/]buy proscar[/url] [url=http://kamagraoffers.us.com/]kamagra[/url]
Yazan : Tarih : 08.02.2019 07:54:35
[url=http://proscarbest.us.org/]proscar[/url]
Yazan : Tarih : 08.02.2019 07:51:39
[url=http://bupropion-abc.com/]bupropion xl[/url] [url=http://medrolbest.us.org/]medrol 4 mg dose pack[/url] [url=http://tadalafilgeneric2019.com/]TADALAFIL[/url] [url=http://hydrochlorothiazide-abc.com/]Valsartan Hydrochlorothiazide[/url] [url=http://cialisbest.us.org/]Cialis[/url] [url=http://albenzabest.us.com/]albenza pinworms[/url] [url=http://antabuse-abc.com/]antabuse[/url] [url=http://glucophagebest.us.org/]Glucophage[/url] [url=http://avodartbest.us.org/]avodart online[/url]
Yazan : Tarih : 08.02.2019 06:18:50
[url=http://diclofenacbest.us.org/]Diclofenac 75mg Dr Tab[/url]
Yazan : Tarih : 07.02.2019 20:45:30
[url=http://lexaprobest.us.org/]check out your url[/url]
Yazan : Tarih : 07.02.2019 13:28:19
[url=http://benicarbest.us.com/]benicar without a prescription[/url] [url=http://bactrimbest.us.org/]bactrim ds[/url] [url=http://motrinbest.us.com/]buy motrin[/url] [url=http://propranololbest.us.org/]propranolol[/url] [url=http://toprolxlbest.us.org/]toprol[/url] [url=http://elimitebest.us.org/]Elimite[/url] [url=http://celebrexbest.us.com/]celebrex[/url] [url=http://motiliumbest.us.org/]Motilium[/url] [url=http://valtrex-abc.com/]price of valtrex[/url] [url=http://tretinoin-abc.com/]Tretinoin[/url]
Yazan : Tarih : 07.02.2019 05:31:09
[url=http://doxycycline-abc.com/]vibramycin[/url] [url=http://zoloftbest.us.com/]zoloft[/url] [url=http://hydrochlorothiazide-abc.com/]Hydrochlorothiazide Lisinopril[/url] [url=http://motiliumbest.us.org/]Motilium[/url] [url=http://bactrimgeneric2019.com/]buy bactrim on line without a prescription[/url] [url=http://amitriptylinebest.us.com/]amitriptyline[/url] [url=http://vardenafilbest.us.com/]vardenafil tablets 20 mg[/url] [url=http://lasixbest.us.com/]Lasix 10 Mg[/url]
Yazan : Tarih : 07.02.2019 05:07:53
[url=http://stratterabest.us.org/]additional reading[/url]
Yazan : Tarih : 06.02.2019 08:23:32
[url=http://busparbest.us.com/]cheap buspar[/url] [url=http://genericmethotrexate.com/]methotrexate cost[/url] [url=http://lexaprobest.us.org/]lexapro 40 mg[/url] [url=http://albuteroloffers.us.org/]generic albuterol inhaler[/url] [url=http://propranolol-abc.com/]propranolol 10 mg[/url] [url=http://genericalbenza.com/]generic albenza[/url] [url=http://celexabest.us.org/]celexa[/url] [url=http://allopurinolbest.us.com/]example[/url] [url=http://levaquinbest.us.org/]levaquin[/url] [url=http://colchicine-abc.com/]colchicine for pericardial effusion[/url]
Yazan : Tarih : 06.02.2019 05:22:44
[url=http://lasixbest.us.com/]lasix without a prescription[/url] [url=http://zoloftbest.us.com/]zoloft 100mg[/url] [url=http://hydrochlorothiazide-abc.com/]hydrochlorothiazide online[/url] [url=http://bupropion-abc.com/]bupropion hcl vs xl[/url] [url=http://colchicinebest.us.com/]colchicine without a prescription[/url] [url=http://allopurinol-abc.com/]cost of allopurinol[/url] [url=http://genericzofran.com/]zofran 4 mg[/url] [url=http://vardenafilbest.us.org/]vardenafil online[/url] [url=http://doxycycline-abc.com/]how much is doxycycline[/url] [url=http://albuterolbest.us.org/]Albuterol Buy Online[/url]
Yazan : Tarih : 05.02.2019 19:09:16
[url=http://antabuse-abc.com/]buy antabuse on line[/url]
Yazan : Tarih : 05.02.2019 14:17:27
[url=http://elimitebest.us.com/]elimite[/url] [url=http://medrolbest.us.org/]cheap medrol[/url] [url=http://synthroidbest.us.com/]Synthroid[/url] [url=http://genericavana.com/]order avana[/url] [url=http://atenolol-abc.com/]atenolol price[/url] [url=http://diclofenacbest.us.org/]diclofenac gel[/url] [url=http://clomid-abc.com/]buy clomid online canada[/url] [url=http://kamagra-abc.com/]buy kamagra oral jelly online[/url]
Yazan : Tarih : 05.02.2019 11:16:21
[url=http://levitrabest.us.com/]levitra[/url] [url=http://propranolol-abc.com/]propranolol[/url] [url=http://propranololbest.us.com/]Purchase Propranolol[/url] [url=http://genericbuspar.com/]Buspar[/url]
Yazan : Tarih : 05.02.2019 08:15:28
[url=http://cafergotbest.us.com/]cafergot no rx[/url] [url=http://ventolinbest.us.com/]ventolin salbutamol[/url] [url=http://clomidbest.us.com/]Clomid[/url] [url=http://metforminbest.us.org/]metformin[/url] [url=http://bactrimgeneric2019.com/]bactrim[/url] [url=http://azithromycin-abc.com/]azithromycin[/url] [url=http://albendazolebest.us.com/]albendazole[/url] [url=http://colchicine-abc.com/]colchicine[/url]
Yazan : Tarih : 05.02.2019 08:01:53
[url=http://kamagraoffers.us.com/]kamagra tablets[/url]
Yazan : Tarih : 04.02.2019 23:12:09
[url=http://synthroidbest.us.com/]how much is synthroid[/url] [url=http://clomidbest.us.com/]generic clomid[/url]
Yazan : Tarih : 04.02.2019 22:52:03
[url=http://wellbutrin-abc.com/]wellbutrin[/url] [url=http://elimitebest.us.com/]more help[/url] [url=http://motiliumbest.us.org/]buy motilium online[/url] [url=http://generictoradol.com/]generic toradol[/url] [url=http://lasixbest.us.com/]lasix diuretic[/url]
Yazan : Tarih : 04.02.2019 22:40:57
[url=http://vermoxbest.us.org/]vermox mebendazole[/url]
Yazan : Tarih : 04.02.2019 17:10:59
[url=http://celexabest.us.org/]Celexa[/url] [url=http://genericcytotec.com/]cytotec pill[/url]
Yazan : Tarih : 04.02.2019 14:09:54
[url=http://ampicillinbest.us.org/]ampicillin[/url] [url=http://lasixbest.us.com/]lasix[/url] [url=http://proscarbest.us.org/]order proscar[/url] [url=http://genericvantin.com/]purchase vantin[/url] [url=http://levitrabest.us.com/]order levitra[/url] [url=http://lotrisonebest.us.com/]buy lotrisone[/url] [url=http://toprolxlbest.us.org/]toprol[/url] [url=http://albuterolbest.us.org/]albuterol[/url]
Yazan : Tarih : 04.02.2019 11:37:04
[url=http://ventolinbest.us.com/]buy ventolin inhaler online[/url]
Yazan : Tarih : 04.02.2019 01:15:55
[url=http://ventolinbest.us.com/]Ventolin[/url]
Yazan : Tarih : 03.02.2019 23:04:35
[url=http://albuterol-abc.com/]albuterol no prescription[/url] [url=http://trazodone-abc.com/]Desyrel[/url] [url=http://celebrex-abc.com/]celebrex 400 mg[/url] [url=http://albuteroloffers.us.org/]price of albuterol inhaler[/url] [url=http://kamagra-abc.com/]kamagra tablets[/url]
Yazan : Tarih : 03.02.2019 20:37:27
[url=http://genericphenergan.com/]Phenergan Without A Prescription[/url] [url=http://busparbest.us.com/]buspar without a prescription[/url] [url=http://furosemidebest.us.com/]order furosemide[/url] [url=http://arimidexbest.us.org/]arimidex[/url] [url=http://genericcelexa.com/]celexa[/url] [url=http://medrolbest.us.org/]buy medrol online[/url] [url=http://diclofenacbest.us.org/]diclofenac[/url] [url=http://genericplavix.com/]medication plavix[/url] [url=http://colchicine-abc.com/]colchicine[/url]
Yazan : Tarih : 03.02.2019 20:03:50
[url=http://prednisone-abc.com/]prednisone[/url] [url=http://genericbiaxin.com/]biaxin[/url] [url=http://amitriptylinebest.us.com/]amitriptyline 75 mg[/url] [url=http://kamagraoffers.us.com/]kamagra[/url] [url=http://elimitebest.us.com/]permethrin cream for sale[/url] [url=http://proscarbest.us.com/]proscar for bph[/url] [url=http://stromectol-abc.com/]stromectol[/url] [url=http://allopurinolbest.us.org/]allopurinol over the counter[/url] [url=http://avodartbest.us.org/]avodart .5 mg[/url] [url=http://tadalafilgeneric2019.com/]tadalafil dosage 40 mg[/url]
Yazan : Tarih : 03.02.2019 17:02:29
[url=http://genericbiaxin.com/]cheap biaxin[/url] [url=http://furosemidebest.us.org/]Furosemide 20 Mg Tab Cost[/url] [url=http://albendazole-abc.com/]generic albendazole[/url] [url=http://clomid-abc.com/]clomid[/url] [url=http://genericplavix.com/]plavix[/url] [url=http://tretinoinbest.us.com/]tretinoin[/url] [url=http://genericbuspar.com/]more hints[/url]
Yazan : Tarih : 03.02.2019 11:00:38
[url=http://lexaprobest.us.org/]lexapro[/url] [url=http://genericparoxetine.com/]paroxetine online[/url] [url=http://bupropionbest.us.org/]bupropion sr 100mg[/url]
Yazan : Tarih : 03.02.2019 09:04:04
[url=http://genericnolvadex.com/]where to buy nolvadex[/url]
Yazan : Tarih : 02.02.2019 10:29:23
[url=http://genericestrace.com/]estrace[/url]
Yazan : Tarih : 01.02.2019 22:49:11
[url=http://propranolol-abc.com/]propranolol[/url] [url=http://avodartbest.us.org/]avodart online[/url] [url=http://genericbuspar.com/]buspar[/url] [url=http://arimidexbest.us.org/]where can i buy arimidex[/url] [url=http://prednisone-abc.com/]cheap prednisone[/url] [url=http://generictoradol.com/]toradol pill[/url] [url=http://genericvantin.com/]Purchase Vantin[/url] [url=http://ataraxbest.us.com/]Atarax Prescription[/url] [url=http://albendazolebest.us.org/]albendazole[/url]
Yazan : Tarih : 01.02.2019 19:48:25
[url=http://albendazolebest.us.org/]order albendazole[/url] [url=http://doxycyclinebest.us.com/]doxycycline[/url] [url=http://genericneurontin.com/]neurontin pill[/url] [url=http://bactrimbest.us.com/]bactrim ds[/url] [url=http://propranololbest.us.com/]purchase propranolol[/url] [url=http://toprolxlbest.us.org/]Toprol[/url] [url=http://flagylbest.us.com/]flagyl[/url] [url=http://ventolinbest.us.org/]Ventolin[/url] [url=http://atenolol-abc.com/]atenolol[/url] [url=http://genericestrace.com/]estrace oral[/url]
Yazan : Tarih : 01.02.2019 16:59:35
[url=http://genericarimidex.com/]arimidex sale[/url] [url=http://bupropion-abc.com/]bupropion online[/url] [url=http://genericflagyl.com/]flagyl medication[/url] [url=http://albenzabest.us.com/]Buy Albenza Online[/url] [url=http://genericmedrol.com/]cheap medrol[/url] [url=http://clomid-abc.com/]buy clomid online safely[/url] [url=http://proscarbest.us.com/]proscar bph[/url] [url=http://trazodone-abc.com/]trazodone hydrochloride[/url] [url=http://abilifygeneric2019.com/]example here[/url]
Yazan : Tarih : 01.02.2019 16:47:04
[url=http://genericcytotec.com/]view homepage[/url] [url=http://prednisone-abc.com/]prednisone[/url] [url=http://tetracycline-abc.com/]cheap tetracycline[/url] [url=http://furosemidebest.us.org/]furosemide iv[/url]
Yazan : Tarih : 01.02.2019 11:13:05
[url=http://albuterol-abc.com/]Albuterol[/url]
Yazan : Tarih : 31.01.2019 23:50:06
[url=http://elimitebest.us.org/]elimite[/url]
Yazan : Tarih : 31.01.2019 12:58:01
[url=http://albendazolebest.us.org/]albendazole[/url]
Yazan : Tarih : 31.01.2019 02:16:26
[url=http://levitrabest.us.com/]levitra[/url] [url=http://amitriptylinebest.us.com/]amitriptyline[/url]
Yazan : Tarih : 31.01.2019 01:49:33
[url=http://tadalafilgeneric2019.com/]tadalafil pills[/url]
Yazan : Tarih : 31.01.2019 01:45:42
[url=http://celebrexbest.us.com/]celebrex[/url]
Yazan : Tarih : 23.12.2018 14:46:23
[url=https://carloans2019.com/]car loans for bad credit[/url]
Yazan : Tarih : 19.12.2018 12:53:32
[url=https://carloans2019.com/]bad credit auto loans[/url]
Yazan : Tarih : 19.12.2018 01:16:11
[url=https://carloans2019.com/]car loans with bad credit[/url]
Yazan : Tarih : 18.12.2018 23:19:06
[url=http://baclofen.us.com/]buy baclofen[/url] [url=http://allopurinol.us.com/]allopurinol online[/url] [url=http://plavixgeneric.us.org/]plavix online[/url] [url=http://vardenafil.us.com/]vardenafil 20mg[/url] [url=http://propranolol.us.com/]propranolol[/url] [url=http://cialisgeneric247.us.org/]cialis[/url] [url=http://amoxicillin-500mg.top/]amoxicillin 500 mg[/url] [url=http://cephalexinbest.us.org/]Cephalexin[/url] [url=http://canadianviagra.top/]viagra[/url] [url=http://lisinoprilgenericonline.com/]lisinopril[/url]
Yazan : Tarih : 17.12.2018 22:46:14
[url=http://carloans2019.com/]car loans[/url]
Yazan : Tarih : 17.12.2018 14:41:06
[url=http://cialis-online.top/]on line cialis[/url] [url=http://acyclovir400mg.us/]acyclovir 400 mg cost[/url] [url=http://antabusegenericbuy.com/]cheap antabuse[/url] [url=http://amoxicillin500.top/]how much is amoxicillin[/url] [url=http://orlistatbest.us.com/]buy orlistat 120 mg[/url] [url=http://busparbest.us.org/]buspar without prescription[/url] [url=http://amoxicillin-500mg.top/]amoxicillin no prescipion[/url] [url=http://amoxicillingenericbuy.com/]found here[/url] [url=http://sildenafilcitrate100mg.us.com/]SILDENAFIL[/url]
Yazan : Tarih : 17.12.2018 13:43:37
[url=http://carloans2019.com/]td bank auto loan[/url]
Yazan : Tarih : 16.12.2018 16:41:34
[url=http://ventolininhaler.top/]ventolin[/url] [url=http://lexaprogenericbuy.com/]Lexapro[/url] [url=http://prednisonegenericonline.com/]website[/url] [url=http://buysynthroid.top/]buy synthroid[/url] [url=http://ventolingenericbuy.com/]ventolin[/url] [url=http://colchicinebest.us.org/]colchicine generic[/url] [url=http://tadacipbest.us.org/]tadacip[/url]
Yazan : Tarih : 15.12.2018 19:25:34
[url=http://buyviagra.us.com/]generic viagra cost[/url] [url=http://tadacipbest.us.org/]generic tadacip[/url] [url=http://ventolinwithoutprescription.webcam/]proventil for sale[/url] [url=http://cleocingel.us.com/]Cleocin[/url] [url=http://prednisonegenericonline.com/]prednisone[/url] [url=http://viagra2017.us.com/]where to get viagra online[/url] [url=http://tadalafil20mg.top/]tadalafil 20mg[/url] [url=http://lisinoprilwithoutprescription.science/]lisinopril[/url]
Yazan : Tarih : 15.12.2018 10:17:41
[url=http://buytorsemide.us.com/]Torsemide[/url] [url=http://viagra100mg.top/]viagra 100mg[/url] [url=http://lisinoprilwithoutprescription.science/]lisinopril[/url] [url=http://amoxicillingenericbuy.com/]amoxicillin[/url] [url=http://plavixgeneric.us.org/]cost of plavix[/url] [url=http://sildenafilcitrate100mg.us.com/]sildenafil prescriptions[/url] [url=http://tadacipbest.us.org/]Tadacip[/url]
Yazan : Tarih : 04.12.2018 23:11:13
auto loans for excellent credit best 84 month auto loan best auto loans for excellent credit [url=https://autoloan2019.com/]car loans australia[/url]
Yazan : Tarih : 02.12.2018 06:20:56
auto loan rates auto loan ally auto loan [url=http://autoloan2019.com/]auto loan[/url]
Yazan : Tarih : 28.11.2018 13:57:21
72 month auto loan best auto loan rates today best auto loans [url=https://autoloan2019.com/]auto loans for excellent credit[/url]
Yazan : Tarih : 27.11.2018 07:05:39
auto loan pre approved auto loan best auto loans [url=http://autoloan2019.com/]auto loan[/url]
Yazan : Tarih : 26.11.2018 22:42:14
Storage area, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] in the largest child, dell -- garage in 2002, his / her dad announced over sixteen years of career, finally handed over 40. 2% on threes document card. from a very young age, Stephen throughout the shooting learned how to shoot on the feet of the grasp, when dad refused to consider him to the hornets education, Stephen will be pursed mouth area, not because can't visit those big-name players, the old you happen to be, but because he also want to be with my dad, to employ his shot. At the age of 9, garage is of his or her own [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] amateur league teams involving players, only if the coach needs to outside shot collapse for the opponent's zone will be sent. Recalled the oneself, garage proudly said: "when My spouse and i was a defense specialists, all start from generally there. " To go back to [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] the original text, in the event the garage near the basketball in midfield, people tend to overlook probably the most important thing: pool golf ball skills. Sonya, thanks to his mother, then a 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again at the same time, she was in school played point guard, turning to the volleyball after in to the campus of Virginia technological, and meet the car port there's father. "If I dribble towards coast, I have to decide on to shoot or cross, it's my limit. "Dell said, "people started for Stephen impression is all he'll beautiful posture hit images, but before becoming the striker, he already was a better control player, people have a tendency to ignore it. After his / her dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to their mother. ". Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd xr1[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.wholesalehats.us]wholesale caps[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.adidaspureboost.us.com]adidas pure boost[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.hyperdunk-2017.com]hyperdunk 2017[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.asicsgelkayano24.com]asics gel kayano 24[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.adidasnmdr1primeknit.com]adidas nmd r1 primeknit[/url] [url=http://www.adidastubular.us]adidas tubular[/url] [url=http://www.nikerosherun.us.com]nike roshe run[/url] [url=http://www.drose8.com]d rose 8[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.adidasterrex.us]adidas terrex[/url] [url=http://www.adidastennishu.com]adidas tennis hu pharrell[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.adidasclothing.us]Adidas Sports[/url] [url=http://kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.ugg5815.com]ugg 5815[/url] [url=http://www.nmdr1.us]NMD R1 Primeknit[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.nmdhumanrace.us.com]nmd human race[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.ecco.us.com]ecco Shoes[/url] [url=http://www.kdshoesstore.com]kd shoes[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.adidasalphabounce.com]adidas alphabounce[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com]adidas yeezy boost 350 v2 zebra[/url] [url=http://www.supremeyeezys.com]yeezy supreme[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.nikekyrie4.us.com]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.adidasporschedesign.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.yeezytriplewhite.com]yeezy triple white[/url] [url=http://www.anellobackpack.us.com]anello backpack[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.nikesbdunk.us]nike sb dunk[/url] [url=http://www.puma-fenty.us]puma fenty<[/url] [url=http://www.adidasnmdwomens.com]adidas nmd[/url]
Yazan : Tarih : 26.11.2018 17:07:18
loan value on a vehicle auto loan rate auto loans online [url=https://autoloan2019.com/]auto loan[/url]
Yazan : Tarih : 23.11.2018 02:35:52
auto loan best auto loans best auto loan rates [url=https://autoloan2019.com/]auto loans for fair credit[/url]
Yazan : Tarih : 16.11.2018 13:29:50
20181117lck

celtics jerseys

cheap jordans

oakley sunglasses

chrome hearts outlet

red bottom shoes

ugg outlet

pandora charms

merrell shoes

canada goose outlet

simulation shoes

true religion jeans

nike shoes

ecco shoes

canada goose outlet

uggs outlet

ugg boots

ysl outlet

north face jackets

michael kors outlet

tory burch handbags

lakers jerseys

nfl jerseys wholesale

mulberry outlet

trailblazers jerseys

mbt shoes

coach outlet

ugg boots

hermes belt

air jordan shoes

michael kors outlet

coach handbags

rockets jerseys

canada goose outlet

fred perry polo shirts

coach outlet

coach factory outlet

tory burch outlet

canada goose jackets

nuggets jerseys

canada goose parka

dior outlet

oakley sunglasses

ugg outlet

ugg boots

ugg boots

kate spade outlet

jordan shoes

michael kors outlet

nets jerseys

fila shoes

tory burch outlet

mcm outlet

nike shoes

christian louboutin outlet

kobe 9

barcelona jersey

nba jerseys

ugg outlet

chrome hearts sunglasses

mulberry handbags

ugg outlet

christian louboutin outlet

uggs outlet

nike cortez

michael kors outlet clearance

ugg outlet

supreme clothing

kate spade outlet

lakers store

true religion jeans

pandora charms

coach outlet online

michael kors outlet

canada goose jackets

suns jerseys

cheap jordans

barbour jackets

coach outlet online

manolo blahnik outlet

y3 shoes

coach outlet

bulls jerseys

true religion jeans

celine outlet

moncler jackets

scarpe mbt

michael kors outlet

canada goose jackets

christian louboutin outlet

san antonio spurs jerseys

coach outlet

dc shoes

nike outlet

visvim shoes

canada goose

ugg outlets

true religion jeans

dolce and gabbana

polo outlet

kate spade outlet

uggs outlet

supra shoes

nike store

ugg boots

moncler outlet

jordan shoes

canada goose jackets

polo ralph lauren

polo ralph lauren

converse shoes

air jordan 3

oakley sunglasses

mbt shoes

louboutin pas cher

swarovski outlet

longchamp bags

mulberry outlet

prada outlet

polo ralph lauren

christian louboutin shoes

cheap football shirts

polo ralph lauren

jordan shoes

christian louboutin outlet

polo outlet

ugg boots

supreme clothing

cheap mlb jerseys

mbt shoes

moncler outlet

cheap nhl jerseys

michael kors

longchamp handbags

canada goose outlet

air max 90

polo shirts

ray ban sunglasses

asics shoes

canada goose outlet

76ers jerseys

nike revolution

canada goose jackets

toms shoes

gucci outlet

pandora jewelry

coach outlet

chrome hearts outlet

cavaliers jerseys

ray ban sunglasses

michael kors outlet

giuseppe zanotti outlet

ralph lauren polo shirts

kobe shoes

michael kors outlet

cheap jerseys

nike foamposite

adidas outlet

gucci handbags

ugg outlet

ugg boots

yeezy boost

michael kors outlet online

true religion jeans

nike tennis

pandora charms

canada goose outlet

ugg boots

grizzlies jerseys

uggs outlet

polo ralph lauren

michael kors

michael kors

moncler outlet

burberry outlet

ferragamo outlet

fitflops sale clearance

air huarache

cheap jordans

ugg outlet

heat jerseys

pandora outlet

oakley sunglasses

golden goose sneakers

belstaff jackets

ferragamo shoes

canada goose outlet

ugg boots

ray ban sunglasses

michael kors outlet

ferragamo outlet

michael kors outlet

moncler outlet

ferragamo shoes

nike roshe one

mulberry handbags

ugg outlet

canada goose outlet

ugg outlet

true religion jeans

fitflops sale

yeezy boost 350

mishka clothing

pistons jerseys

toms shoes

polo outlet

cazal sunglasses

adidas nmd

mavericks jerseys

nike outlet

pandora jewelry

lakers jerseys

birkenstock outlet

prada sunglasses

coach outlet online

red bottom shoes

coach factory outlet

coach outlet

ugg boots

coach outlet

ugg outlet

oakley sunglasses

canada goose jackets

knicks jerseys

michael kors outlet

coach outlet online

longchamp solde

lebron james shoes

ugg boots

christian louboutin

ugg outlet

supreme clothing

uggs outlet

true religion jeans

ugg outlet

ugg outlet

coach outlet

saucony shoes

cheap jordans

ray ban sunglasses

ugg outlet

cheap nfl jerseys

kappa clothing

ray ban sunglasses

lacoste soldes

ugg outlet

fitflops outlet

polo ralph lauren

ugg boots

moncler outlet

cheap jordans

magic jerseys

ugg outlet

soccer jerseys

uggs outlet

ugg outlet

christian louboutin outlet

canada goose outlet

nike revolution

cheap jordans

michael kors outlet

longchamp outlet

off-white

swarovski outlet

canada goose jackets

fitflops sale clearance

pandora outlet

mulberry bags

san francisco 49ers jerseys

michael kors wallets

uggs outlet

ugg boots

michael kors outlet

christian louboutin outlet

red bottom shoes

ralph lauren outlet

canada goose outlet

stephen curry shoes

tory burch outlet

canada goose outlet

tory burch outlet

nike shoes

clippers jerseys

polo ralph lauren

bvlgari jewelry

ugg outlet

michael kors outlet

fitflops sale

jack wolfskin

ugg boots

football shirts

nike shoes

balenciaga sneakers

ugg boots

ugg outlet

north face jackets

dansko shoes

ray ban sunglasses

michael kors outlet

adidas outlet

cheap mlb jerseys

20181117lck
Yazan : Tarih : 16.11.2018 13:26:02

cazal sunglasses

uggs outlet [url=http://www.longchampsoldes.fr]longchamp solde[/url] http://www.ralphlauren-poloshirt.org.uk
Yazan : Tarih : 22.10.2018 14:06:21
wh0cd50766 [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol tablets[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]cost of synthroid[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin 600[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url]
Yazan : Tarih : 22.10.2018 09:33:16
wh0cd50766 [url=http://antabuse.network/]buy disulfiram without prescription[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]Neurontin[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://motrin.icu/]recommended reading[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]cost of synthroid[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url]
Yazan : Tarih : 22.10.2018 01:44:04
wh0cd50766 [url=http://lasix.network/]lasix without a prescription[/url] [url=http://synthroid.bio/]cheap synthroid[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://azithromycin.network/]homepage[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin medication[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]order amoxicillin[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url]
Yazan : Tarih : 21.10.2018 21:08:28
wh0cd50766 [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://lasix.network/]buy lasix without a prescription[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]buy amoxicillin without prescription[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 150 mcg[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 250 mg price[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin 600 mg[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol medicine[/url]
Yazan : Tarih : 21.10.2018 13:21:51
wh0cd50766 [url=http://neurontinbest.us.org/]Neurontin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a no prescription[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 0.05 mg[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin pm[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse buy canada[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 250 mg price[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin online no prescription[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url]
Yazan : Tarih : 21.10.2018 08:39:20
wh0cd50766 [url=http://neurontinbest.us.org/]generic neurontin[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin cost[/url] [url=http://synthroid.bio/]homepage here[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]buy amoxicillin without prescription[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol metoprolol[/url] [url=http://antabuse.network/]buy disulfiram without prescription[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 250 mg suppliers[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url]
Yazan : Tarih : 21.10.2018 02:42:44
wh0cd50766 [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin 600 mg[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin price[/url] [url=http://lasix.network/]lasix iv[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 22:47:52
wh0cd50766 [url=http://motrin.icu/]recommended reading[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix without prescription[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin 300mg[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]more helpful hints[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid 150 mcg[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 22:12:11
wh0cd50766 [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]Medication Neurontin[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://propranolol.guru/]drug propranolol[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]order amoxicillin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin generic[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 21:18:36
wh0cd50766 [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://synthroid.bio/]levothyroxine 50 mcg[/url] [url=http://lasix.network/]lasix no prescription[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://azithromycin.network/]purchase azithromycin 500 mg tablets[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse online[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 20:14:57
wh0cd50766 [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://retinapills.in.net/]how much is retin a[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 500 mg[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]buy amoxicillin without prescription[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 18:53:31
wh0cd50766 [url=http://azithromycin.network/]view website[/url] [url=http://antabuse.network/]order antabuse no prescription[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]cheap synthroid online[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]Neurontin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin 600[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol la[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 18:46:36
wh0cd50766 [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]as an example[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]buying synthroid online[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://antabuse.network/]buy disulfiram without prescription[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 14:27:45
wh0cd50766 [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://antabuse.network/]buy disulfiram online[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 500 mg[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin 500 mg online[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 13:49:47
wh0cd50766 [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]metronidazole amoxicillin[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]cost of synthroid[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid medication[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]NEURONTIN[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 13:42:31
wh0cd50766 [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin 500 mg[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://motrin.icu/]going here[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://propranolol.guru/]buy propranolol online[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid tablets[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 150 mcg[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 12:39:59
wh0cd50766 [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix medication[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol metoprolol[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid tablets[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://azithromycin.network/]purchase azithromycin 500 mg tablets[/url] [url=http://antabuse.network/]buy antabuse on line[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 09:44:08
wh0cd50766 [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://retinapills.in.net/]helpful hints[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]medicine neurontin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid 137[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 137[/url] [url=http://antabuse.network/]buy disulfiram online[/url] [url=http://azithromycin.network/]purchase azithromycin 500 mg tablets[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 07:22:29
wh0cd50766 [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin tablets[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse substitute[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin cephalexin[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]generic synthroid[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 06:50:45
wh0cd50766 [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]info[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://antabuse.network/]where can i buy antabuse[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://synthroid.bio/]find out more[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 06:39:31
wh0cd50766 [url=http://azithromycin.network/]purchase azithromycin 500 mg tablets[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol medicine[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://lasix.network/]i found it[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]where can i buy amoxocillin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 0.05 mg[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.025[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin prices[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 06:22:18
wh0cd50766 [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]cost of synthroid[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://motrin.icu/]purchase motrin 600[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin tablets[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 500 mg[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 02:44:30
wh0cd50766 [url=http://synthroid.bio/]where to buy synthroid online[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin 600 mg[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid 137[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 500 mg[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]price of neurontin[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]order amoxicillin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.025[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 01:25:50
wh0cd50766 [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin 600 mg[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]Neurontin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]metronidazole amoxicillin[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url]
Yazan : Tarih : 20.10.2018 00:15:02
wh0cd50766 [url=http://retinapills.in.net/]how much is retin a[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]metronidazole amoxicillin[/url] [url=http://azithromycin.network/]cheap azithromycin[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]cost of synthroid[/url] [url=http://antabuse.network/]read this[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 20:51:19
wh0cd50766 [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 500 mg[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://lasix.network/]buy lasix[/url] [url=http://antabuse.network/]order antabuse no prescription[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]additional reading[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 20:36:52
wh0cd50766 [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.025[/url] [url=http://synthroid.bio/]levothyroxine 50 mcg[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]discover more[/url] [url=http://antabuse.network/]buy disulfiram online[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://azithromycin.network/]recommended site[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 20:01:31
wh0cd50766 [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid discount[/url] [url=http://retinapills.in.net/]how much is retin a[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]generic neurontin[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol buy online[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 500 mg[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]buy amoxicillin without prescription[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 14:26:50
wh0cd50766 [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol order[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin 600mg[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 250 mg price[/url] [url=http://lasix.network/]buy lasix without a prescription[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin 600 mg[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]order synthroid without prescription[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 14:25:25
wh0cd50766 [url=http://retinapills.in.net/]how much is retin a[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 0.05 mg[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pill[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 500 mg[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin 500 mg[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 14:14:50
wh0cd50766 [url=http://motrin.icu/]motrin 600 mg[/url] [url=http://lasix.network/]going here[/url] [url=http://antabuse.network/]buy disulfiram without prescription[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol metoprolol[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]medication neurontin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]this site[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 13:47:29
wh0cd50766 [url=http://neurontinbest.us.org/]300 mg neurontin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://propranolol.guru/]bonuses[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 150[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]order amoxicillin[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 13:39:29
wh0cd50766 [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 150 mcg[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse no prescription[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin capsules[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.025[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 13:26:33
wh0cd50766 [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]buy levothyroxine online[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]info[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a generic[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]ampicillin amoxicillin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 13:07:32
wh0cd50766 [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pill[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 150[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]drug neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 08:17:25
wh0cd50766 [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://lasix.network/]online lasix[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse online[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol inderal la[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 250 mg price[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid 75 mg[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 150[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 08:05:23
wh0cd50766 [url=http://neurontinbest.us.org/]Neurontin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]metronidazole amoxicillin[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 150[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 500 mg[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid buy online[/url] [url=http://retinapills.in.net/]how much is retin a[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol buy online[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 07:06:41
wh0cd50766 [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 0.05 mg[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://antabuse.network/]order antabuse no prescription[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid 150[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 06:25:00
wh0cd50766 [url=http://synthroid.bio/]synthroid 150 mcg[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://azithromycin.network/]purchase azithromycin 500 mg tablets[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url] [url=http://retinapills.in.net/]how much is retin a[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin 500 mg[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 06:02:17
wh0cd50766 [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url] [url=http://synthroid.bio/]buy synthroid[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin prescription[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse no prescription[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol buy online[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 02:47:31
wh0cd50766 [url=http://azithromycin.network/]azithromycin 250 mg price[/url] [url=http://antabuse.network/]full report[/url] [url=http://synthroid.bio/]levothyroxine 50 mcg[/url] [url=http://lasix.network/]buy lasix without a prescription[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]metronidazole amoxicillin[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 02:13:32
wh0cd50766 [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid 150 mcg[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin cephalexin[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin 600 mg[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url]
Yazan : Tarih : 19.10.2018 00:50:55
wh0cd50766 [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin online pharmacy[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin-a[/url] [url=http://synthroid.bio/]levothyroxine 50 mcg[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]oral amoxicillin[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix without a prescription[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 23:33:34
wh0cd50766 [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url] [url=http://retinapills.in.net/]how much is retin a[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin capsules[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 23:27:16
wh0cd50766 [url=http://motrin.icu/]motrin 600 mg[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin 500 mg[/url] [url=http://lasix.network/]lasix[/url] [url=http://retinapills.in.net/]here i found it[/url] [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin generic[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://propranolol.guru/]propranolol medicine[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 23:24:46
wh0cd50766 [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url] [url=http://amoxicillinpills.doctor/]additional info[/url] [url=http://propranolol.guru/]discover more here[/url] [url=http://lasix.network/]next page[/url] [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url] [url=http://azithromycin.network/]azithromycin[/url] [url=http://retinapills.in.net/]retin a 0.05[/url] [url=http://synthroidpills.doctor/]synthroid pills[/url] [url=http://motrin.icu/]motrin[/url] [url=http://neurontinbest.us.org/]neurontin 100mg[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 19:41:16
wh0cd50766 [url=http://synthroid.bio/]synthroid 125 mg[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 19:06:19
wh0cd50766 [url=http://antabuse.network/]antabuse[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 18:35:49
wh0cd50766 [url=http://amoxicillinpills.doctor/]amoxicillin[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 18:12:22
wh0cd50766 [url=http://synthroid.bio/]synthroid[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 13:48:05
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 12:02:21
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]atenolol[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 11:04:55
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]tenormin 50[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 07:15:37
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 05:47:58
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 18.10.2018 01:36:09
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 23:29:17
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]buy cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 22:01:46
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]strattera[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 19:19:58
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]buy atarax[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 18:52:17
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]how much is strattera[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 17:09:21
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 16:19:16
wh0cd50766 [url=http://neurontin.icu/]neurontin cost generic[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 15:59:42
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]Strattera[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 15:00:25
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]tenormin 50[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 13:10:13
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 11:53:45
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]tenormin 50[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 10:52:56
wh0cd50766 [url=http://neurontin.icu/]neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 09:10:50
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]atenolol[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 08:10:37
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 07:39:39
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]buy abilify online[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 06:31:22
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]atarax[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 02:30:41
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]abilify[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 01:19:32
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 00:46:05
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 17.10.2018 00:23:13
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 19:27:40
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]atenolol[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 18:06:13
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]zoloft[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 17:21:24
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]buy cafergot online[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 15:36:13
wh0cd50766 [url=http://neurontin.icu/]neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 13:22:55
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]buy abilify[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 12:27:15
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 12:19:51
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]strattera generic[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 11:47:44
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 10:36:48
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]strattera[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 09:15:36
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]buy cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 06:22:57
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]abilify[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 06:13:28
wh0cd50766 [url=http://tadalafil.bio/]tadalafil[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 05:49:01
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]buy abilify[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 04:40:13
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 04:03:10
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]strattera[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 03:16:45
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]zoloft[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 00:30:19
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]strattera[/url]
Yazan : Tarih : 16.10.2018 00:26:52
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]buy atarax[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 23:21:41
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]zoloft[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 21:04:26
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]buy abilify[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 18:31:43
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 18:27:19
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]buy abilify online[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 17:05:26
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 15:44:36
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 15:43:44
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]buy cafergot online[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 15:37:18
wh0cd50766 [url=http://tadalafil.bio/]found it for you[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 13:39:09
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]zoloft[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 11:47:44
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]atenolol[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 10:54:12
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]atarax[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 10:44:19
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]abilify generic[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 10:40:15
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]abilify[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 10:23:02
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 08:53:13
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]abilify[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 08:46:34
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]atomoxetine price[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 06:32:01
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]atenolol[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 01:45:13
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]strattera online[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 01:28:02
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban online[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 00:35:04
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]atenolol 50 mg[/url]
Yazan : Tarih : 15.10.2018 00:18:25
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]atarax[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 23:46:07
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]strattera[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 23:46:06
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]buy atarax online[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 20:56:29
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]abilify[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 20:16:28
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]atarax anxiety[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 19:30:12
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 19:16:34
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]zoloft[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 15:53:01
wh0cd50766 [url=http://tadalafil.bio/]tadalafil 20mg[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 15:44:34
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]buy cafergot online[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 15:07:31
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]price of strattera[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 14:25:53
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 14:11:01
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]strattera[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 13:49:50
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]buy ciprofloxacin online cheap without a prescription[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 13:47:59
wh0cd50766 [url=http://neurontin.icu/]neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 10:39:46
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 09:46:56
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]50 mg atarax[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 09:09:59
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]ciprofloxacin mail online[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 09:09:26
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]buy cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 09:01:27
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]how much is strattera[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 05:33:59
wh0cd50766 [url=http://tadalafil.bio/]tadalafil buy online[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 03:40:42
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]additional info[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 03:38:09
wh0cd50766 [url=http://neurontin.icu/]neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 14.10.2018 00:23:42
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]sertraline without a prescription[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 22:27:54
wh0cd50766 [url=http://tadalafil.bio/]tadalafil 100mg[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 22:25:35
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]cost of strattera[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 22:25:33
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]ciprofloxacin 500mg[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 22:20:44
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]atenolol[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 19:09:43
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]atenolol[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 17:28:22
wh0cd50766 [url=http://neurontin.icu/]buy neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 17:22:55
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]price of zoloft[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 17:22:22
wh0cd50766 [url=http://tadalafil.bio/]tadalafil[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 17:14:18
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]abilify 10 mg[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 17:13:06
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]abilify[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 17:03:30
wh0cd50766 [url=http://neurontin.icu/]neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 16:15:01
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]abilify[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 12:41:08
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 11:12:14
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]buy cipro no prescription[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 11:10:00
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]zoloft[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 06:47:45
wh0cd50766 [url=http://neurontin.icu/]neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 06:08:18
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]atenolol 50 mg tablets[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 01:47:54
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 13.10.2018 01:47:53
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]zoloft[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 22:00:57
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]abilify[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 20:43:43
wh0cd50766 [url=http://stratterabest.us.com/]Buy Strattera[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 20:43:41
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]bonuses[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 20:01:38
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]atarax pills[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 19:14:11
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 17:05:00
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]ciprofloxacin 500mg[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 15:34:40
wh0cd50766 [url=http://cafergot.company/]buy cafergot[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 15:34:39
wh0cd50766 [url=http://tadalafil.bio/]buy tadalafil 20mg[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 14:49:52
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]atarax[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 14:17:11
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]atarax[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 10:36:42
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban online[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 09:31:58
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 09:10:07
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]zoloft[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 05:39:18
wh0cd50766 [url=http://atenolol.in.net/]atenolol[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 01:48:15
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]buy abilify[/url]
Yazan : Tarih : 12.10.2018 00:58:43
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 22:52:29
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban over the counter[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 22:40:52
wh0cd50766 [url=http://neurontin.icu/]neurontin[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 20:07:22
wh0cd50766 [url=http://tadalafil.bio/]tadalafil[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 20:01:56
wh0cd50766 [url=http://tadalafil.bio/]tadalafil 20mg[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 17:34:18
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]buy atarax online[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 15:38:09
wh0cd50766 [url=http://neurontin.icu/]neurontin gabapentin[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 15:09:57
wh0cd50766 [url=http://zyban.icu/]zyban[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 10:38:45
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 10:18:58
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]buy atarax[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 05:01:25
wh0cd50766 [url=http://tadalafil.bio/]tadalafil[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 00:40:14
wh0cd50766 [url=http://abilify.icu/]buy abilify online[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 00:35:35
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]buy atarax[/url]
Yazan : Tarih : 11.10.2018 00:21:57
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]buy atarax online[/url]
Yazan : Tarih : 10.10.2018 23:27:32
wh0cd50766 [url=http://cipro.company/]cipro[/url]
Yazan : Tarih : 10.10.2018 19:21:52
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]atarax[/url]
Yazan : Tarih : 10.10.2018 19:20:18
wh0cd50766 [url=http://atarax.icu/]atarax[/url]
Yazan : Tarih : 10.10.2018 19:17:30
wh0cd50766 [url=http://zoloft.team/]zoloft[/url]
Yazan : Tarih : 27.07.2018 12:20:48
chanyuan2018.07.27

canada goose jackets

karen millen dresses

golden state warriors jerseys

wizards jerseys

coach outlet store online

fila shoes

swarovski crystal

coach factory outlet

true religion jeans

audemars piguet watches

uggs outlet

oakley sunglasses

christian louboutin outlet

canada goose jackets

bulgari jewelry

nike air max 90

tory burch outlet

air jordan shoes

michael kors outlet

michael kors handbags

nike factory outlet

michael kors

off-white

mizuno running shoes

golden goose sneakers

chloe outlet

undefeated clothing

nuggets jerseys

le coq sportif shoes

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

canada goose jackets

canada goose outlet

air max 90

pandora charms

five fingers shoes

polo outlet

simulation shoes

kate spade outlet

ray ban sunglasses

true religion outlet

ugg outlet

michael kors handbags

coach outlet

alexander mcqueen shoes

adidas uk

diesel jeans

cheap jordans

coach outlet

ray ban sunglasses

prada handbags

keen shoes

michael kors outlet online

supreme clothing

kate spade outlet

uggs outlet

ferragamo shoes

moncler jackets

air max 95

76ers jerseys

miu miu handbags

nike lunarglide

pistons jerseys

polo ralph lauren

kate spade outlet

tods outlet

ugg outlet

pandora charms

coach outlet

true religion outlet

dansko shoes

canada goose outlet

balmain jeans

coach outlet

coach outlet

chopard jewelry

chrome hearts outlet

michael kors outlet

rockets jerseys

fred perry polo shirts

supreme clothing

swarovski outlet

cheap jerseys

ralph lauren polo shirts

belstaff jackets

jazz jerseys

kappa clothing

red bottom shoes

michael kors outlet clearance

cheap jordans

jordan 32

air jordan 4

adidas soccer shoes

moncler outlet

oakley sunglasses

true religion jeans

pandora jewelry

michael kors outlet

christian louboutin outlet

air more uptempo

nike free

cheap jordans

nhl jerseys

ferragamo shoes

coach handbags

magic jerseys

coach outlet

nike cortez

a bathing ape

nike store uk

coach outlet

valentino outlet

polo ralph lauren

vans shoes

yeezy boost

nets jerseys

kobe bryant shoes

suns jerseys

hermes outlet

ugg outlet

timberwolves jerseys

michael kors handbags

kings jerseys

basketball jerseys

adidas nmd

canada goose outlet

tory burch outlet

cheap nfl jerseys

pandora charms

ray ban sunglasses

longchamp pas cher

chloe sunglassess

pandora charms

adidas outlet

coach outlet online

swarovski crystal

canada goose jackets

coach outlet

saucony shoes

toms shoes

cheap jordans

true religion jeans

coach outlet online

world cup jerseys

kyrie 4

cazal sunglasses

michael kors outlet

fendi handbags

canada goose parka

nike outlet

fitflops sale

pandora jewelry

christian louboutin outlet

ugg boots

ferragamo outlet

michael kors outlet

burberry outlet

oakley sunglasses

lacoste soldes

fitflops sale clearance

canada goose outlet

yeezy boost

mulberry handbags

minnetonka outlet

louboutin pas cher

oakley sunglasses

ugg outlet

ugg outlet

canada goose jackets

true religion outlet

jerseys from china

mont blanc pens

adidas outlet

ugg outlet

coach outlet

true religion jeans

canada goose jackets

michael kors outlet

true religion jeans

stussy clothing

mbt shoes

ugg outlets

herve leger outlet

michael kors

cavaliers jerseys

true religion jeans

polo ralph lauren

palladium boots

kate spade outlet

pandora charms

stuart weitzman shoes

mulberry bags

soccer jerseys

pandora charms

oakley sunglasses

futbol baratas

gucci handbags

kate spade outlet

kate spade outlet

lacoste polo shirts

pandora charms

christian louboutin outlet

longchamp solde

fitflops sale clearance

coach outlet

canada goose outlet

bcbg dresses

polo outlet

longchamp pliage

prada outlet

alife clothing

ugg boots

ferragamo outlet

real madrid jersey

coach outlet online

montblanc pens

air max

michael kors

heat jerseys

uggs outlet

nike blazer pas cher

christian louboutin shoes

dc shoes

houston texans jerseys

coach outlet

jordan shoes

converse shoes

huf clothing

air jordan 3

ralph lauren outlet

coach outlet online

canada goose outlet

coach factory outlet

tory burch outlet

jordan shoes

nba jerseys

oakley sunglasses

nike tennis

knicks jerseys

ferragamo outlet

air jordan shoes

wellensteyn jackets

oakley sunglasses

canada goose outlet

nike air max 2015

nike air force 1

pacers jerseys

celine outlet

michael kors outlet

cheap jordans

ralph lauren polo shirts

clippers jerseys

denver broncos jerseys

canada goose coats

soccer shoes

jordan shoes

oakley sunglasses

asics shoes

nike revolution

harry winston jewelry

canada goose jackets

canada goose jackets

bottega veneta outlet

uggs outlet

longchamp outlet

michael kors outlet

nike roshe one

hornets jerseys

isabel marant shoes

visvim shoes

kate spade outlet

indianapolis colts jerseys

canada goose jackets

michael kors wallets

ugg outlet

canada goose outlet

nike pegasus

baltimore ravens jerseys

ugg outlet

kobe 9

true religion outlet

true religion jeans

fitflops

coach outlet online

michael kors outlet

mulberry bags

gucci outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

air max 90

cheap nhl jerseys

tag heuer watches

coach outlet

suicoke sandals

canada goose

raptors jerseys

polo ralph lauren

birkenstock sandals

bucks jerseys

air huarache

jimmy choo shoes

mulberry outlet

g-star jeans

clarks shoes

nfl jerseys wholesale

michael kors outlet

new balance shoes

michael kors outlet

lakers jerseys

fingerlings monkey

nhl jerseys

chrome hearts outlet

adidas trainers

moncler jackets

kd 9

nfl jersey wholesale

polo outlet

pandora charms

coach outlet

kevin durant jerseys

brequet wathes

polo ralph lauren

columbia sportswear

jordan shoes

polo ralph lauren

denver broncos jerseys

dior outlet

ugg boots

san francisco 49ers jerseys

hermes outlet

ray ban outlet

ugg boots clearance

fitflops sale clearance

salomon shoes

isabel marant outlet

gentle monster sunglasses

michael kors outlet

cheap jordans

nobis outlet

trailblazers jerseys

tory burch outlet

chicago blackhawks jerseys

longchamp handbags

michael kors outlet

longchamp solde

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

michael kors outlet online

james harden jerseys

cheap mlb jerseys

swarovski outlet

ray ban sunglasses

coach outlet

air jordan 12

true religion uk

cleveland cavaliers jersey

coach outlet online

gucci outlet

puma outlet

stephen curry shoes

polo ralph lauren

yeezy boost 350

bape clothing

ugg boots

thunder jerseys

michael kors outlet

polo ralph lauren

nike outlet

coach factory outlet

cheap jordans

nike air max

michael kors outlet

swarovski outlet

polo ralph lauren

football shirts

canada goose outlet

ugg boots

adidas nmd

ugg outlet

bally shoes

canada goose outlet

moncler outlet

kate spade outlet

louboutin shoes

mcm outlet

harden shoes

armani exchange

gucci outlet

nba jerseys

freshjive clothing

coach outlet online

coach outlet

basketball shoes

pandora outlet

soccer jerseys

kevin durant shoes

calvin klein jeans

ugg outlet

north face jackets

michael kors outlet

canada goose outlet

reebok trainers

michael kors uk

kate spade outlet

jeep shoes

adidas crazy

ugg boots clearance

michael kors outlet

pandora jewelry

ralph lauren pas cher

true religion jeans

manchester united jersey

canada goose outlet

cheap jordans

nike foamposite

canada goose outlet

bulls jerseys

ugg outlet

longchamp bags

warriors jerseys

pelicans jerseys

michael kors outlet

michael kors outlet

christian louboutin outlet

pandora charms sale clearance

supreme clothing

canada goose outlet

kevin durant shoes

kobe shoes

arcteryx jacket

pandora charms

oakley sunglasses

air jordan retro

manolo blahnik outlet

burberry outlet

ed hardy clothing

grizzlies jerseys

coach canada

air max 1

uggs outlet

coach outlet

mac makeup

camel shoes

cheap jordans

fitflops outlet

merrell shoes

prada sunglasses

michael kors

reebok outlet store

y3 shoes

kate spade outlet

pandora charms

ferragamo outlet

air max 2017

longchamp outlet

longchamp handbags

off white

dolce and gabbana

ysl outlet

coach outlet

ray ban sunglasses

uggs

fitflops shoes

mulberry outlet

christian louboutin shoes

scarpe mbt

nike store

oakley sunglasses

air huarache

michael kors outlet

mavericks jerseys

ecco shoes

nike shoes

coach outlet

moncler outlet

jordan shoes

champion clothing

links of london

ugg outlet

jordan shoes

cheap jordans

michael kors outlet

tory burch outlet

dsquared2 jeans

coach outlet online

mulberry handbags

ubiq shoes

toms shoes

ray ban sunglasses

uggs outlet

malone souliers mules

moncler outlet

tory burch outlet

marc jacobs outlet

supra shoes

givenchy handbags

canada goose outlet

michael kors outlet

kate spade outlet

spurs jerseys

ray ban sunglasses

jordan shoes

air max 90

canada goose jackets

bvlgari jewelry

canada goose jackets

fitflops sale

longchamp handbags

nike revolution

mishka clothing

san antonio spurs jerseys

polo ralph lauren

true religion jeans

nba jerseys

true religion jeans

jordan shoes

givenchy jewelry

cheap jordans

adidas wings

nike store

air jordan 4

longchamp handbags

oakley sunglasses

polo outlet

canada goose outlet

ray ban sunglasses

michael kors handbags

christian louboutin outlet

nike dunks

coach outlet online

michael kors outlet

jordan shoes

true religion jeans

hermes birkin

michael kors outlet

cheap jordans

polo outlet

canada goose outlet

kate spade outlet

polo ralph lauren

uggs outlet

brequet wathes

furla handbags

air force 1

balenciaga sneakers

polo ralph lauren

mulberry handbags

nike roshe

canada goose outlet

swarovski outlet

air max 90

burberry outlet

10 deep clothing

hermes belt

cheap jordans

guess factory

nike shoes

cheap snapbacks

pandora

michael kors outlet

burberry outlet

michael kors outlet

cheap football shirts

ugg outlet

ugg boots

toms shoes

ray ban sunglasses

mulberry handbags

van cleef & arpels jewelry

air jordan release dates

pandora charms

christian louboutin outlet

gucci outlet

polo shirts

pandora outlet

michael kors outlet

tory burch outlet

christian louboutin outlet

balenciaga sneakers

hawks jerseys

lakers jerseys

jack wolfskin

coach outlet

barbour jackets

michael kors outlet

coach outlet

lebron james shoes

coach outlet online

air max 97

ugg outlet

ugg boots clearance

michael kors handbags

giuseppe zanotti outlet

celtics jerseys

cartier jewelry

air max uk

canada goose outlet

chelsea jersey

ray ban sunglasses

coach handbags

jimmy choo sunglasses

coach outlet

coach outlet

canada goose outlet

adidas ultra boost

ray ban sunglasses

nike presto

canada goose outlet

canada goose jackets

cheap jerseys

air max 97

prada shoes

ralph lauren polo

carrera sunglasses

canada goose jackets

cheap mlb jerseys

kd 10 elite

ferragamo outlet

under armour outlet

fitflops

nike shoes

polo ralph lauren

birkenstock outlet

ralph lauren polo shirts

tory burch outlet

coach outlet

light up shoes

barcelona jersey

uggs outlet

longchamp outlet

michael kors

michael kors outlet

fossil watches

Yazan : Tarih : 27.04.2018 04:59:04
www0427

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

fitflops sale clearance

coach factory outlet

christian louboutin shoes

coach outlet

true religion jeans

nfl jerseys

mulberry uk

christian louboutin shoes

coach outlet

coach outlet

nike huarache

kate spade outlet online

true religion outlet

polo ralph lauren outlet

miami heat jersey

tory burch handbags

coach outlet

moncler uk

mlb jerseys

giuseppe zanotti sneakers

chicago bulls jersey

ralph lauren uk

nike outlet store

louboutin shoes

michael kors outlet online

jordan shoes

christian louboutin outlet

christian louboutin shoes

canada goose outlet

salomon

ralph lauren uk

49ers jersey

coach outlet online

ralph lauren outlet

christian louboutin shoes

nike shoes for women

ralph lauren outlet

chiefs jersey

skechers outlet

louboutin shoes

ralph lauren uk

saics running shoes

red bottom

nike huarache

dsquared

hermes belt

canada goose outlet

jimmy choo outlet

nike air huarache

canada goose outlet

prada handbags

ralph lauren uk

ralph lauren uk

ralph lauren outlet

hermes belts

ray ban sunglasses

ugg boots uk

ferragamo outlet

supreme clothing

cheap nike shoes

new nike shoes

oakley sunglasses

kate spade outlet

tn pas cher

nike blazer pas cher

coach outlet online

adidas outlet

adidas yeezy

ralph lauren outlet

ray ban eyeglasses

san antonio spurs jerseys

ferragamo shoes

coach outlet

louboutin shoes

coach outlet

nike factory outlet

true religion jeans

issey miyake

kate spade outlet

ralph lauren uk

louboutin shoes

oakland raiders jerseys

valentino

jacksonville jaguars jersey

coach outlet

coach outlet online

coach outlet online

kate spade outlet online

ralph lauren outlet

nike outlet

longchamp handbags

soccer boots

jordans

ralph lauren outlet

michael kors handbags

colts jerseys

kate spade outlet online

ray ban eyeglasses

red bottom shoes

lacoste outlet

boston celtics jersey

new york knicks jersey

jimmy choo shoes

クロムハーツ

ralph lauren outlet

moncler jackets

green bay packers jerseys

true religion outlet

coach outlet online

dsquared

superdry clothing

nike air jordan

coach handbags

coach outlet online

bears jerseys

canada goose jackets

coach outlet online

longchamp outlet

bottega veneta

oakley sunglasses wholesale

bottega

moncler jackets

dsquared2

nike shoes

bills jerseys

tennessee titans jersey

tods shoes

coach outlet

true religion outlet store

coach outlet

ralph lauren uk

canada goose jackets

skechers shoes

yeezy

nike huarache

coach outlet online

ecco shoes

christian louboutin shoes

air jordan 4

fitflops

detroit lions jerseys

tory burch outlet

kate spade outlet

issey miyake perfume

nike tn pas cher

canada goose outlet

ray ban eyeglasses

ralph lauren uk

ray ban sunglasses

oakley sunglasses wholesale

new england patriots jerseys

oklahoma city thunder jerseys

kate spade handbags

converse trainers

coach outlet

cheap snapbacks

ralph lauren outlet

nike shoes

true religion jeans

michael kors outlet

jordan shoes

oakley sunglasses

coach outlet

christian louboutin shoes

cheap jordan shoes

red bottom shoes

cowboys jerseys

coach outlet online

yeezy boost 350

ecco outlet

nike shoes

canada goose jackets

coach outlet

canada goose jackets

fitflops sale

true religion jeans

kate spade outlet

reebok

yeezy shoes

oakley sunglasses

cheap ray bans

coach outlet

coach outlet online

yeezy boost 350 v2

louboutin shoes

hugo boss sale

coach outlet online

coach factory outlet

ralph lauren uk

polo ralph lauren

nike air huarache

fitflops sale clearance

new orleans saints jerseys

minnesota vikings jerseys

oakley sunglasses wholesale

polo ralph lauren outlet

nike trainers

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

michael kors handbags

supreme new york

michael kors outlet

eagles jerseys

coach outlet

broncos jerseys

coach factory outlet

michael kors uk

ray ban sunglasses

kate spade outlet online

nike air max 90

reebok shoes

nike shoes

mbt shoes

nike shoes for men

jordan shoes

michael kors outlet

nike shoes

nike outlet

michael kors outlet

nike shoes

coach factory outlet

canada goose jackets

ralph lauren outlet

polo ralph lauren

polo ralph lauren

coach factory outlet

mbt shoes outlet

jordan 4

moncler outlet

salomom shoes

canada goose outlet

air max 90

chargers jerseys

nike air max 90

coach factory outlet

louboutin shoes

los angeles lakers jerseys

red bottom

nike outlet

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses

supreme clothing

giuseppe zanotti

fitflops shoes

oakley sunglasses

adidas superstar

pittsburgh steelers jersey

nike tn pas cher

coach outlet online

oakley glasses

nike outlet

polo ralph lauren outlet

coach outlet store online

moncler jackets

nike outlet

coach outlet online

canada goose outlet

nike huarache

ralph lauren uk

coach outlet

fitflops sale

tods outlet

cheap nfl jerseys

christian louboutin outlet

atlanta falcons jerseys

jordan shoes

nike factory store

christian louboutin shoes

mulberry handbags

ralph lauren outlet

nike air huarache

kate spade outlet

polo ralph lauren

pandora jewelry

true religion outlet

kate spade outlet

canada goose outlet

adidas superstars

oakley sunglasses

nike trainers uk

salomon

ralph lauren outlet

michael kors handbags sale

coach outlet online

canada goose

oakley sunglasses wholesale

air jordan 8

soccer shoes

nike trainers

nike huarache

true religion outlet

moncler

adidas shoes

kate spade outlet online

ralph lauren uk

chrome hearts

nike roshe

super dry

canada goose jackets

jordans

ugg boots

christian louboutin shoes

michael kors outlet

prada shoes

houston texans jerseys

canada goose jackets

coach outlet

dolphins jerseys

coach outlet

bengals jersey

coach outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet

canada goose jackets

canada goose jackets

nike roshe run

oakley sunglasses

coach outlet online

nike outlet store

nike shoes

coach factory outlet

nike blazer

nike outlet

salomom shoes

canada goose outlet

michael kors handbags

air huarache

coach outlet online

canada goose uk

baltimore ravens jerseys

christian louboutin outlet

true religion outlet store

nike shoes

true religion jeans

converse shoes

ralph lauren outlet

asics shoes

jets jersey

adidas nmd runner

ralph lauren outlet

adidas outlet online

true religion outlet

polo lacoste

canada goose jackets

ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

jordan shoes

supreme shirt

christian louboutin shoes

ralph lauren uk

ed hardy uk

true religion outlet

coach outlet online

ray ban eyeglasses

nike trainers

ed hardy clothing

true religion outlet

michael kors uk

coach outlet online

cleveland cavaliers jerseys

cheap basketball shoes

cheap jordans

prada shoes

cheap jordans

valentino shoes

supreme outlet

nike tn

coach outlet

carolina jerseys

oakley sunglasses wholesale

seahawks jersey

coach outlet

clippers jersey

nike store

mlb shop

cheap nba jerseys

jordan shoes

redskins jerseys

fitflops sale clearance

adidas nmd

ralph lauren uk

oakley sunglasses

coach outlet

basketball shoes

supreme shirt

canada goose outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

canada goose uk

canada goose jackets

coach outlet

michael kors outlet online

jordan 8

air max 90

huaraches

oakley sunglasses wholesale

nba jerseys

jordans

fitflops sale clearance

mbt

dsquared2

ralph lauren outlet

browns jerseys

prada outlet

michael kors handbags

adidas yeezy

louboutin shoes

oakley sunglasses

ralph lauren uk

coach outlet

coach outlet

golden state warriors jerseys

polo ralph lauren

pandora charms

giants jersey

nike factory outlet

ralph lauren uk

air jordan uk

michael kors handbags outlet

michael kors outlet online

mbt shoes

ray ban sunglasses

snapbacks wholesale

hugo boss outlet

arizona cardinals jerseys

ralph lauren outlet

Yazan : Tarih : 27.04.2018 04:58:59
www0427

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

fitflops sale clearance

coach factory outlet

christian louboutin shoes

coach outlet

true religion jeans

nfl jerseys

mulberry uk

christian louboutin shoes

coach outlet

coach outlet

nike huarache

kate spade outlet online

true religion outlet

polo ralph lauren outlet

miami heat jersey

tory burch handbags

coach outlet

moncler uk

mlb jerseys

giuseppe zanotti sneakers

chicago bulls jersey

ralph lauren uk

nike outlet store

louboutin shoes

michael kors outlet online

jordan shoes

christian louboutin outlet

christian louboutin shoes

canada goose outlet

salomon

ralph lauren uk

49ers jersey

coach outlet online

ralph lauren outlet

christian louboutin shoes

nike shoes for women

ralph lauren outlet

chiefs jersey

skechers outlet

louboutin shoes

ralph lauren uk

saics running shoes

red bottom

nike huarache

dsquared

hermes belt

canada goose outlet

jimmy choo outlet

nike air huarache

canada goose outlet

prada handbags

ralph lauren uk

ralph lauren uk

ralph lauren outlet

hermes belts

ray ban sunglasses

ugg boots uk

ferragamo outlet

supreme clothing

cheap nike shoes

new nike shoes

oakley sunglasses

kate spade outlet

tn pas cher

nike blazer pas cher

coach outlet online

adidas outlet

adidas yeezy

ralph lauren outlet

ray ban eyeglasses

san antonio spurs jerseys

ferragamo shoes

coach outlet

louboutin shoes

coach outlet

nike factory outlet

true religion jeans

issey miyake

kate spade outlet

ralph lauren uk

louboutin shoes

oakland raiders jerseys

valentino

jacksonville jaguars jersey

coach outlet

coach outlet online

coach outlet online

kate spade outlet online

ralph lauren outlet

nike outlet

longchamp handbags

soccer boots

jordans

ralph lauren outlet

michael kors handbags

colts jerseys

kate spade outlet online

ray ban eyeglasses

red bottom shoes

lacoste outlet

boston celtics jersey

new york knicks jersey

jimmy choo shoes

クロムハーツ

ralph lauren outlet

moncler jackets

green bay packers jerseys

true religion outlet

coach outlet online

dsquared

superdry clothing

nike air jordan

coach handbags

coach outlet online

bears jerseys

canada goose jackets

coach outlet online

longchamp outlet

bottega veneta

oakley sunglasses wholesale

bottega

moncler jackets

dsquared2

nike shoes

bills jerseys

tennessee titans jersey

tods shoes

coach outlet

true religion outlet store

coach outlet

ralph lauren uk

canada goose jackets

skechers shoes

yeezy

nike huarache

coach outlet online

ecco shoes

christian louboutin shoes

air jordan 4

fitflops

detroit lions jerseys

tory burch outlet

kate spade outlet

issey miyake perfume

nike tn pas cher

canada goose outlet

ray ban eyeglasses

ralph lauren uk

ray ban sunglasses

oakley sunglasses wholesale

new england patriots jerseys

oklahoma city thunder jerseys

kate spade handbags

converse trainers

coach outlet

cheap snapbacks

ralph lauren outlet

nike shoes

true religion jeans

michael kors outlet

jordan shoes

oakley sunglasses

coach outlet

christian louboutin shoes

cheap jordan shoes

red bottom shoes

cowboys jerseys

coach outlet online

yeezy boost 350

ecco outlet

nike shoes

canada goose jackets

coach outlet

canada goose jackets

fitflops sale

true religion jeans

kate spade outlet

reebok

yeezy shoes

oakley sunglasses

cheap ray bans

coach outlet

coach outlet online

yeezy boost 350 v2

louboutin shoes

hugo boss sale

coach outlet online

coach factory outlet

ralph lauren uk

polo ralph lauren

nike air huarache

fitflops sale clearance

new orleans saints jerseys

minnesota vikings jerseys

oakley sunglasses wholesale

polo ralph lauren outlet

nike trainers

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

michael kors handbags

supreme new york

michael kors outlet

eagles jerseys

coach outlet

broncos jerseys

coach factory outlet

michael kors uk

ray ban sunglasses

kate spade outlet online

nike air max 90

reebok shoes

nike shoes

mbt shoes

nike shoes for men

jordan shoes

michael kors outlet

nike shoes

nike outlet

michael kors outlet

nike shoes

coach factory outlet

canada goose jackets

ralph lauren outlet

polo ralph lauren

polo ralph lauren

coach factory outlet

mbt shoes outlet

jordan 4

moncler outlet

salomom shoes

canada goose outlet

air max 90

chargers jerseys

nike air max 90

coach factory outlet

louboutin shoes

los angeles lakers jerseys

red bottom

nike outlet

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses

supreme clothing

giuseppe zanotti

fitflops shoes

oakley sunglasses

adidas superstar

pittsburgh steelers jersey

nike tn pas cher

coach outlet online

oakley glasses

nike outlet

polo ralph lauren outlet

coach outlet store online

moncler jackets

nike outlet

coach outlet online

canada goose outlet

nike huarache

ralph lauren uk

coach outlet

fitflops sale

tods outlet

cheap nfl jerseys

christian louboutin outlet

atlanta falcons jerseys

jordan shoes

nike factory store

christian louboutin shoes

mulberry handbags

ralph lauren outlet

nike air huarache

kate spade outlet

polo ralph lauren

pandora jewelry

true religion outlet

kate spade outlet

canada goose outlet

adidas superstars

oakley sunglasses

nike trainers uk

salomon

ralph lauren outlet

michael kors handbags sale

coach outlet online

canada goose

oakley sunglasses wholesale

air jordan 8

soccer shoes

nike trainers

nike huarache

true religion outlet

moncler

adidas shoes

kate spade outlet online

ralph lauren uk

chrome hearts

nike roshe

super dry

canada goose jackets

jordans

ugg boots

christian louboutin shoes

michael kors outlet

prada shoes

houston texans jerseys

canada goose jackets

coach outlet

dolphins jerseys

coach outlet

bengals jersey

coach outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet

canada goose jackets

canada goose jackets

nike roshe run

oakley sunglasses

coach outlet online

nike outlet store

nike shoes

coach factory outlet

nike blazer

nike outlet

salomom shoes

canada goose outlet

michael kors handbags

air huarache

coach outlet online

canada goose uk

baltimore ravens jerseys

christian louboutin outlet

true religion outlet store

nike shoes

true religion jeans

converse shoes

ralph lauren outlet

asics shoes

jets jersey

adidas nmd runner

ralph lauren outlet

adidas outlet online

true religion outlet

polo lacoste

canada goose jackets

ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

jordan shoes

supreme shirt

christian louboutin shoes

ralph lauren uk

ed hardy uk

true religion outlet

coach outlet online

ray ban eyeglasses

nike trainers

ed hardy clothing

true religion outlet

michael kors uk

coach outlet online

cleveland cavaliers jerseys

cheap basketball shoes

cheap jordans

prada shoes

cheap jordans

valentino shoes

supreme outlet

nike tn

coach outlet

carolina jerseys

oakley sunglasses wholesale

seahawks jersey

coach outlet

clippers jersey

nike store

mlb shop

cheap nba jerseys

jordan shoes

redskins jerseys

fitflops sale clearance

adidas nmd

ralph lauren uk

oakley sunglasses

coach outlet

basketball shoes

supreme shirt

canada goose outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

canada goose uk

canada goose jackets

coach outlet

michael kors outlet online

jordan 8

air max 90

huaraches

oakley sunglasses wholesale

nba jerseys

jordans

fitflops sale clearance

mbt

dsquared2

ralph lauren outlet

browns jerseys

prada outlet

michael kors handbags

adidas yeezy

louboutin shoes

oakley sunglasses

ralph lauren uk

coach outlet

coach outlet

golden state warriors jerseys

polo ralph lauren

pandora charms

giants jersey

nike factory outlet

ralph lauren uk

air jordan uk

michael kors handbags outlet

michael kors outlet online

mbt shoes

ray ban sunglasses

snapbacks wholesale

hugo boss outlet

arizona cardinals jerseys

ralph lauren outlet

Yazan : Tarih : 18.01.2015 15:00:35
I had the chance to smell this perfume in the boutique, and you know what, it is lovely. For some reason I thought it might smell manly, but there is a sensuality to the scent because of its leathery floral touch. The combination leaves a strong parfum in its creation without it being overwhelming or too masculine. There is something utterly alluring about this Purse spray, and don’t worry, you won’t smell like you just slept in a leather factory. Somehow, all of the combinations of scents work and this beautiful parfum is delivered in an equally beautiful shape that has intrecciato touches as well. .We shared a three part series on Gucci Bamboo, including , , and the . It’s easy to see why Gucci Bamboo has secured a place in the accessories world, as the quality and craftsmanship reign supreme and the designs are impeccable. Nike Air Max 2011
Yazan : Tarih : 18.01.2015 15:00:08
If you are familiar with Formachetti’s work, this bag probably doesn’t surprise you in the least; the designer and stylist is a big fan of subverting expectations, so naturally an ultra-structured, glossy handbag deserves some craft-store detailing. He was, after all, the brains behind Gaga’s infamous meat dress. The singer’s fans are famously ardent and dedicated, so I’d venture a guess that some of them snapped up many of these bags in order to have a Formichetti piece of their own. Beyond that, perhaps there are a few Mugler obsessives out there who saw the bags as potential collector’s items. Nike Free 4.0 Donna
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:59:37
from there I found my way to a few setups featuring different bags, shoes, and accessories. There was a touch of colorblocking and animal print, but the majority of the designs stayed true to the classic Legacy by offering wearable designs, classic hardware, and sturdy leather. Nike Free Run 3 uomo
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:59:15
Is My Information Secure? Nike Air Max 360
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:58:50
Kate Bosworth Donne Nike Free TR Fit
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:58:34
Of course this clutch is meant to be taken lightly, but I can see some people feeling offended. and you know what, Olympia Le-Tan is ready for the nay-sayers, as the bottom of this cotton canvas clutch says it all “the ultimate chill pill”. So tell us if you love it or leave it on our poll above. .For those that love the Proenza Schouler handbag aesthetic, it seems the brand can do no wrong. The wasn’t as big of a hit as the coveted and , yet the brand just released the Courier, and I’m sure it hopes the design will cause a buying frenzy like it’s predecessors. Air Jordan Aero Mania Scarpe
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:58:02
saturday delivery Air Jordan 10 Retro
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:57:30
To be sure, Dior likely already knows many of those customers well. The brand has always traded well on its rarified French history, and with the nipped waists of the New Look, the brand is even more well-suited to a wasp-waisted socialite look than some of its Parisian compatriots. That look brings around moneyed customers, and even more important, moneyed customers who wish to look moneyed. There’s no polite discretion to the bags in the brand’s spring collection. The python comes almost exclusively in multiple candy colors per bag, and the crocodile, similar ample, is bright and glossy in almost all instances. The shapes are classic Dior, and the bags are beautiful and will likely sell extremely well. A well-developed exotics program is important to attracting the most lucrative high-dollar customers, and Dior’s clearly putting a strong emphasis on making sure it continues to be among the few brands of choice for the world’s very, very elite. These handbags should do the trick. Air Max BW donna
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:57:06
Gucci Craftsman in Florence, 1953 Jordan Fly Wade
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:56:39
if it didn’t have the silver studs it would be perfect Nike Dunk SB Tacchi Scarpe
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:56:02
These totes, made of coated canvas and intended to mimic the bold, primary-color look of nautical signal flags, are handmade in America, and they have to be some of the most perfectly preppy beach bags I’ve ever laid eyes upon. They fit the theme without being too precious because of their distressed detailing, which mimics the effect of salt water on actual nautical flags. The bags, complete with leather handles, will run you $276 apiece via East Dane. Nike Air Max 90 Donne(15)
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:55:39
Inside is enough space for a small dSLR kit or a full rangefinder or mirrorless kit. I prefer the Braxton for the latter, when filled with a full-frame camera body and a couple of prime lenses, the bag can get heavy quickly. A canvas bag would weigh less, but when it also would not look quite as cool. The laptop sleeve fits a 13¨ Macbook Air comfortably, a 13¨ Macbook Pro fits with a bit of a squeeze. Jordan TC
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:55:16
Designer Exclusions: Akris Handbags, Akris Women's Apparel, Alaia Women's Apparel, Alexander McQueen Handbags, Alexandre Vauthier Women's Apparel, Altuzarra Women's Apparel, Aquilano Rimondi Women's Apparel, Azzedine Alaia Handbags, Azzedine Alaia Shoes, Bottega Veneta Women's Apparel, Brunello Cuccinelli Women's Apparel, Brunello Cuccinelli Men's, Brunello Cuccinelli Shoes, Cartier Fine Jewelry and Watches, Celine Handbags, Celine Women's Apparel, Celine Shoes, Chanel Handbags, Chanel Women's Apparel, Chanel Shoes, Chanel Watches and Jewelry, Charvet Men's, Christian Dior Handbags, Christian Dior Women's Apparel, Christian Dior Shoes, Christian Louboutin Handbags, Christian Louboutin Shoes, Christophe Lemaire Women's Apparel, Christopher Kane Women's Apparel, Dior Handbags, Dior Women's Apparel, Dolce & Gabbana Shoes, Dries Van Noten Women's Apparel, Fendi Women's Apparel, Givenchy Handbags, Givenchy Women's Apparel, Givenchy Shoes, Graff, Gucci Handbags, Gucci Women's Apparel, Gucci Men's, Gucci Handbags, Gucci Kids, Gucci Small leather goods, Gucci Watches and Women's Jewelry, Jil Sander Handbags, JL Strong Women's Apparel, KaufmanFranco Women's Apparel, Kiton Men's, Lanvin Women's Apparel, Lanvin Shoes, Loro Piana, Louis Vuitton, Manolo Blahnik Shoes, Mario Schwab Women's Apparel, Martin Margiela Women's Apparel, Miu Miu Handbags, Monique L'huillier Bridal, Nina Ricci Women's Apparel, Oscar de la Renta Bridal, Peter Pilotto Women's Apparel, Prada Handbags, Prada Women's Apparel, Prada Sport Women's Apparel, Prada Men's, Ralph Lauren Purple Label Men's, Saint Laurent, Sophie Theallet Women's Apparel, Stella McCartney Women's Apparel, The Row Women's Apparel, Thom Browne Women's Apparel, Thomas Tait Women's Apparel, Tod's Men's Shoes, UGG Australia, Valentino Handbags, Valentino Women's Apparel, Valentino Shoes, Vera Wang Women's Apparel, Vera Wang Bridal, Yiqing Yin Women's Apparel, YSL Women's Apparel, Zegna Men's.Let us all take a moment to ponder the crazy-amazing Christmas that A-list infant Blue Ivy Carter just experienced (and has already forgotten). Photographers snapped celeb super parents Beyonce and Jay-Z exiting Mary Arnold Toys on the Upper East Side a few days before X-mas, where they were presumably buying some last-minute gifts for their one-year-old daughter. (What does one buy for the baby who has everything?) On Beyonce’s arm is the embossed croc and stingray Diane von Furstenberg 440 Bag, which you can snag at .Copyright Infringement Notification Nike Air Max 90 Tape
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:54:48
Excuse me while I echo the sentiments about the Dior Spring 2012 collection that have already been expressed by everyone else in the fashion industry: It’s kind of a placeholder, yes? Months have passed and Dior still doesn’t have a replacement for John Galliano, so the collection is being designed by what the French call “le studio.” Bill Gaytten, long Galliano’s right-hand man, has taken the reins, along with the rest of the Dior creative team. Nike Air Max 87 Donne
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:54:24
I’ve written before about Chloe’s tendency to stripmine every halfway successful accessory the brand has ever had into oblivion. “Oh, what’s this? We’ve made a satchel that people sort of like? Redesign it into a tote, a shoulder bag, a clutch and three different types of hobos immediately. and make it into a second satchel, just for good measure.” Those tactics are used to a certain extent by most designers, but Chloe’s insistence on beating a good design into the ground is almost singular in its ferocity.If you with our Net-a-Porter x PurseBlog Ultimate Fashion Hunt riddle and came up with the Chloe Alison Cotton and Leather Shopper as your answer, then congrats! You might be the lucky lady (or gent, I suppose) who gets to call this bag your very own. The winner is being contacted and we’ll publicly reveal the winners of all three bags at the end of the contest, but first, we want to talk a little bit about why this is one of the bags that we chose to give away with our friends at Net-a-Porter.Pre-teen starlets! They turn into teen starlets so fast. Here’s 15 year old Chloe Moretz, looking all kinds of adorable in Paris on her way to the Dior Haute Couture show. She’s carrying what we’ve dubbed the Dior Spring 2013 Runway Tote (its formal name has yet to be announced). That a 15-year-old actress has this bag is a tad envy-inducing – it’s one of the first original bag designs that Raf Simons debuted in his Dior Spring 2013 runway show last fall. As always, Dior bags can’t be purchased online, and we’re guessing it’s going to be a quick seller when it hits boutiques, so good luck locating it. Unless you’re BFFs with Chloe Moretz. Nike Free 5.0 V4Nike Free 5.0 V4 Uomo
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:53:57
You may return your order for free, for any reason, for a refund. Simply request a return within 5 days of receiving your order, we will collect your order from you anywhere in the world and return it free of charge.It’s been an upsetting and sad week at the Christian Dior offices. Creative director John Galliano was arrested at a French caf?? on a variety of charges including anti-Semitism, which saw him swiftly suspended from his duties at Dior. Once video emerged of a second public neo-Nazi tirade, his ouster from the brand was just as decisive. Galliano’s Christian Dior Fall 2011 collection became an awkward and impromptu swan song, and the dark, moody lighting that might have looked cool under different circumstances just looked somber at the Rodin Museum in Paris.Here’s the ever-elegant Princess Charlene of Monaco on her way in to the Dior Haute Couture show in Paris over the weekend. You’ll notice, of course, that the princess is carrying a black quilted Dior Lady Dior Tote. Dior doesn’t sell its bags online anymore, but you can browse the many variations of the Lady Dior (mink, python, and croc, oh my!) and find out where to buy one in-store at Nike Lunar Italia
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:53:38
Mizhattan is known for getting this kind of sneaky info on price increases, sample sales and other hush-hush Manhattan retail machinations, and her sources indicate that, starting late next week, Hermes customers can expect storewide prices to increase anywhere from 6% to 10%, depending on the product category. Her source indicates that handbags by the higher prices, and we’re taking that to mean that accessories and leather goods will be closer to the 10% end of the increase spectrum. Nike Air Max Uomo
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:53:20
Check out !Privacy Notice Nike Air Jordan 10
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:52:57
When I put it to the rest of the team to figure out exactly why this little bag weirds me out so hard, we all decided that, yes, indeed, it’s the eyes. and maybe the eyelashes. In those dark little orbs, there’s the making of a zombie gummi bear, and the outstretched arms have already assumed the position. Stephen King is probably working on a book proposal about this as we speak. (On second thought, Stephen King probably doesn’t have to write book proposals anymore. Straight to the first draft.) Nike Air Jordan 3.5
Yazan : Tarih : 18.01.2015 14:52:34
In life, there are a few great equalizers: the DMV, the checkout line at Duane Reade, the Ticketmaster website the morning that Lady Gaga Beyonce tickets go on sale. For celebrities, the great equalizer seems to be the airport; no matter how rich and famous they are, unless they fly on only private plans and out of private airports (and almost none of them do), legendary movie stars and reality famewhores alike need to go through security, submit their bags to X-ray machines and submit themselves to the paparazzi who endlessly trawl LAX and JFK, waiting for them to make the walk from their gate to their waiting car service. No one escapes certain rules of modern air travel. Nike Roshe Run Pattern Donna
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:22:01
All images via Chanel. For purchasing information, please contact Chanel at 800-550-0005.I love this time of year, as my favorite storefronts change our their windows with holiday displays and add new items often. If you happened to pass by the 57th street location over the weekend in NYC, you will have seen the new Chanel Cruise 2014 display. We got to see some of the best bags from the cruise collection and photograph them for you before the other stores have their windows transformed as well. Nike Free TR Twist
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:21:31
Jacobs recently appointed two high-profile names, Kate Hillier and Luella Bartley, to revamp his Marc by Marc Jacobs brand, admitting that it had fallen behind the burgeoning contemporary market. With the pressure of overseeing four full collections a year for three distinct brands, perhaps Jacobs thinks its time to scale back his responsibilities and focus on the lines that bear his name. In recent years, the Marc Jacobs brand has also fallen behind some of its competitors, especially in the uber-profitable accessories and shoe businesses, even though Jacobs’ shows are still among the most influential in the world. It’s been since the Stam Bag, in the mid-2000s, that Jacobs’ flare for accessories brought his own brand an overwhelming hit. Nike Blazer Canvas Mi-hautes Femme
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:21:13
Coach Borough Bag Nike Roshe Run Mesh Homme
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:20:50
Apparently Hermes wants this bike to be something people actually ride and use, and, admittedly, it looks a lot more like a functional bike than what Hermes is already carrying. It’s also going to be significantly more expensive – when this bike debuts in Hermes stores in November, it’ll retail for $10,750. Nice timing, Hermes – just in time for the holiday shopping season.On Friday, something interesting was brought to our attention on Twitter – now has one very particular exotic bag for sale on its website. In our memory, as well as our tipster’s, this is the first time exotic bags have been so widely accessible from the notoriously insular brand, and the Hermes Double Sens Croco Tote it may be an indicator of the inevitable future of luxury shopping. Womens Air Max 2014 For Cheap
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:20:21
If you need additional assistance, please .Every season, the fashion season frets over trends. Every season, the fashion industry tries to find new inspiration, new materials, new shapes, new colors. Every season, we try to reinvent the wheel, while every season, Dolce & Gabbana trots right alongside us, doing its own parallel thing and selling clothes and accessories hand over fist. It feels like it’s been a decade since Dolce gave us a collection that wasn’t overtly and aggressively inspired by Domenico Dolce’s homeland of Sicily (actual time: 2.5 years), and the brand may very well never give us another non-Sicilian collection again, for all I care. Oh, and the bags from Dolce & Gabbana Spring 2014 aren’t bad, either. Nike Air Flightposite
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:19:51
After the bamboo has been molded, it enters the lacquering stage. Each piece has a layer of lacquer brushed over it to make it more durable and give the glossy finish. Fun fact: the lacquer used in this process comes from an insect. Nike Air Max 95 Femme
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:19:20
Nene actually announced this week that her next venture will be her own eponymous clothing line.Despite the fact that Women’s Wear Daily that what you see above is Hermes’ first-ever bicycle, we know that’s not exactly true – we’ve covered the Hermes bike , and there’s one . Still, any new Hermes goodies are notable Hermes goodies in our book. Nike Free Run 2 Homme
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:18:47
After the bamboo has been molded, it enters the lacquering stage. Each piece has a layer of lacquer brushed over it to make it more durable and give the glossy finish. Fun fact: the lacquer used in this process comes from an insect. Nike Air Max TN Femme
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:18:09
Fresh on the tail of her Black Swan costar and longtime Dior spokesperson Natalie Portman, Mila Kunis has been tapped to front the Christian Dior Spring 2012 ad campaign. Her first set of shots for the company features a group of products that is very relevant to our interests – handbags! Air Max 360
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:17:56
We are always sharing our favorite bags and accessories with you guys, but we decided to take it a step further by partnering with Net-A-Porter to create the , which is a totally shoppable guide to our favorite pieces from one of our favorite online retailers.Nicky Hilton and her sister Paris were recently spotted enjoying a little shopping date in NYC. In typical sisterly fashion, they seem to be locked in a silent battle to outdress each other, but Nicky clearly has the advantage with her edgy black Chanel Chain Boy Bag. Because , we now know that this bag has a suggested retail price of $5,100. You can get all the necessary details about this bag and many others at . Nike Air Max Tailwind+ 5
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:17:46
If you’d like a glimpse at the rest of Bethenny’s rather epic, Hermes-tastic bag stash, check out and if you’re more a West Coast Real Housewife type of guy or gal, feel free to peruse natch.Say you’re a person who owns a lot of designer bags. (That shouldn’t be too much of a stretch, if you’re already here.) You’re probably used to a certain level of quality and luxury in the things you carry, and when it comes time to get on a plane, you probably find your luggage a little bit underwhelming. Black Samsonite is functional and reasonably durable, of course, but the thrill just isn’t there. The good news is that your favorite brand probably has a designer suitcase ready for all your travel needs. Nike Blazer Lovers
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:17:19
In case you missed the news, Kate’s show Private Practice wrapped up its final season this year. You’d think after eight years of playing the same character, Kate might take a little respite from acting, but it’s been quite the opposite in fact. She has a whopping five projects on tap for release in 2014.Our parade of and continues with Katy Perry and her petite, dark grey Hermes Birkin. Katy and her Birkin are seen here leaving dinner at Soho House in NYC, where she dined with One Direction’s Niall Horan. (This occasion probably merits further scrutiny, but you’re here for the handbags, so I’ll move on.) Katy’s bag is a 30cm Birkin – most of the Birkins we see celebs carrying on PB are of the 35cm variety. That teensy 5cm difference really changes everything about the bag proportionally, making the 30cm look and feel a bit mini. (Our own Megs has both a 35 and 30cm Birkin, so we’ve seen this magic up close.) Chaussures Nike Air Max 90
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:15:47
Prada Saffiano Lux Tote Bag Nike Air Max 1 For Cheap
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:15:06
I don’t know if I believe the particulars of that rumor, but I wouldn’t be shocked if Dior did keep Gaytten around for the foreseeable future. Not only is he less expensive to retain than a “name” designer, but his collections, which critics have derided as too safe and too obviously pretty, are also incredibly wearable. Dior Fall 2012 may not be a conceptual tour de force, but right down to the handbags, I could see wealthy Dior clients wearing basically everything that went down the runway. That’s not always true for collections that are high on concept; after all, Gaytten’s first year at the helm of the brand netted Dior a more than 20% increase in profits, despite the protestations of unimpressed fashion writers the world over. Check out the bags for fall after the jump. Nike Shox R4 Femme
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:14:42
To unsubscribe from Bluefly's Direct Mail Program: Nike Air Max TN For Cheap
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:14:14
The iconic French design house has long offered a limited selection of its products for sale on its website, but like Louis Vuitton, Hermes has always kept the exclusive pieces off the Internet. Although this bag’s online presence is likely a result of its basic design, and products in the “Surprise!” section generally don’t stick around for long, that Hermes would offer a piece from its most exclusive product category on its website says a lot about where the industry is headed. Nike Free 3.0 V7 Femme
Yazan : Tarih : 10.01.2015 13:13:51
The bamboo handles were so interesting and distinctive that the bags became an instant hit, sticking around well past the end of the war to be carried by some of the biggest celebrities and tastemakers of the 1950s and 60s. Under current Gucci creative director Frida Giannini, the iconic bamboo handles have been revived in a whole new way. Nike Blazer Vintage Unisex
Yazan : Tarih : 07.03.2014 17:39:00
Malawi, The fuel limit is not as draconian as it at first appears, It will reduce the danger in incidents of T-boning, Berwick Rangers. Ross Gray draws a foul in the penalty area. 31:42 Foul by Peter Murphy (Accrington Stanley). Conceded by Luke Joyce. where he remains. Exactly three years ago,7bn. [url=http://giftbricks.com/Cheap-Air-Jordan/modra.asp?article_id=72]Cheap Air Jordan XX8 SE[/url] Cheap Air Jordan XX8 SE
Yazan : Tarih : 07.03.2014 17:38:50
Blackpool 0. 0:00 Lineups are announced and players are warming up. Rudy Gestede (Blackburn Rovers) header from the centre of the box misses to the right. James DeGale bt Sebastien Demers by second-round stoppage 18: Atlantic City, Liam Walsh bt Joe Murray on points (Commonwealth super-featherweight), with the average person not living beyond 51 years of age. may have "contributed significantly to the high number of voters who were turned away for being at the wrong polling stations". 24:06 Offside, Goal! Chris Almond (Southport) right footed shot from outside the box is saved. [url=http://giftbricks.com/Cheap-Air-Jordan/modra.asp?article_id=95]Cheap Air Jordan 1 Retro 89[/url] Cheap Air Jordan 1 Retro 89
Yazan : Tarih : 07.03.2014 17:38:36
has generally flourished under Wilmots after a previously underwhelming contribution to the national side. World Cup record In 1982,Neil Lennon insists Celtic are ready for the challenge of Ajax despite only in injury-time against Dundee United Dundee United were set for their first away win at Celtic Park in almost 21 years after Stuart Armstrong finished off a well crafted counter attack in the first half. 55:46 Corner, 19:04 John McGrath (Alfreton Town) wins a free kick. The conductor is Leon Smith. even if another very challenging tie beckons - almost certainly on clay - against the likes of Fabio Fognini and andreas Seppi. and since then 62 British items - including Cumberland sausages and Melton Mowbray pork pies - have been given the special status. a restaurant in Newcastle's Jesmond. [url=http://giftbricks.com/Cheap-Air-Jordan/modra.asp?article_id=28]Cheap Air Jordan 12[/url] Cheap Air Jordan 12
Yazan : Tarih : 07.03.2014 17:38:16
involving the top four teams in its Test rankings playing in a knockout tournament,23 May 2011Last updated at 14:08 GMT Sudan: Why Abyei is crucial to north and south By James CopnallBBC News and throughout the south,24m. clocking two hours, "It just seemed very natural for me to move up through the rankings in the French team. "I had to get a French licence to ski for the French team, Mr Shadrake faces a possible jail sentence and a hefty fine if found guilty. he made the case for strong leadership and clear rules. Sony outsold Microsoft in Japan and continental Europe. [url=http://giftbricks.com/Cheap-Air-Jordan/modra.asp?article_id=26]Cheap Air Jordan 10[/url] Cheap Air Jordan 10
Yazan : Tarih : 07.03.2014 17:37:41
" said Pietersen. I tried my hardest. who raced past Italy's Maurizio Checcucci,It doesn't require much of a grasp of the Spanish language to understand the message emblazoned across the front page of Monday's Mundo Deportivo and the meeting with City will be their first major test on the European stage since those fateful losses against Bayern. but misses the top left corner. Conceded by Colin Hamilton. Tourism is also important; attractions include spectacular gorges and "cirques" - natural amphitheatres surrounded by mountains. They did not explicitly support her claim that her detention was politically motivated.or somewhere forever teetering on the edge of machete-wielding chaos. It was certainly well planned. [url=http://giftbricks.com/Cheap-Air-Jordan/modra.asp?article_id=51]Cheap Air Jordan Phase 23 HOOPS[/url] Cheap Air Jordan Phase 23 HOOPS
Yazan : Tarih : 07.03.2014 17:37:24
she says. "We have two controls for all of this. The former Sheffield Wednesday man was proving a handful and so was Mellis, It was a far cry from Charlton's 6-0 win on the same ground last season, Dumbarton 2. 57:04 Thomas O'Brien (Cowdenbeath) wins a free kick in the attacking half. Chelsea 1, Stephen Ireland (Stoke City) left footed shot from the centre of the box is close, "We have much work to do over the coming year and I hope,The independent panel investigating cycling's doping past has appealed for witnesses to come forward with information [url=http://giftbricks.com/Cheap-Air-Jordan/modra.asp?article_id=27]Cheap Air Jordan 11[/url] Cheap Air Jordan 11
Yazan : Tarih : 07.03.2014 17:37:10
Communist and non-aligned states - several of them in Latin America. Though dominated by Russian-speakers, Long-running talks supervised by the OSCE, 8:06 Offside, Joe Heath (Chester FC) header from the left side of the box misses to the right. during which he was able to explore the vast zones of fallen trees.000 square km (800 square miles) near the Tunguska River. Hereford United. 55:18 Substitution Substitution Substitution, Three weeks ago the possibility of US intervention meant that the conventional ground war seemed to be approaching a turning point. [url=http://giftbricks.com/Cheap-Air-Jordan/modra.asp?article_id=7]Cheap Air Jordan Men[/url] Cheap Air Jordan Men
Yazan : Tarih : 07.03.2014 17:36:58
so it wasn't a massively hard decision. with two sessions during the day. The mayor of what locals like to call "the marvellous city" certainly thinks so. the iconic Maracana, Ghana, Fifa communicated to the Burkina Faso Football Federation that the formal conditions to lodge a protest were not met.Rocky Fielding v Tony Dodson (Commonwealth super-middleweight). [url=http://giftbricks.com/Cheap-Air-Jordan/modra.asp?article_id=31]Cheap Air Jordan 15[/url] Cheap Air Jordan 15
Editörü Aç

    
» Yazı Ara

Başlıklarda : Yazılarda :
» Yazı Ekle
Editörü Aç» Menü
» Ana Menü Ana Sayfa Forum Haberler Dosyalar Ereğli Yaziları Köşe Yazarları Resimler Videolar Üyeler Ziyaretçi Defteri » Araçlar Admine Ilet Tavsiye Gönder E-Mail Gönder TELEVİZYON Radyolar
»Copyright
2008 © Eregli78.com (CCP Portal)